אמיר געש

ראש המדור לספרות התרגומים מערבית

 • עובד באקדמיה משנת תשע"ב (2012)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: התפתחותה של סופית הנקבה הפרוטו־שמית at- בשם ובפועל בלהגים נאו־ערביים בני־ימינו (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2010, בהנחיית פרופ' סימון הופקינס)
 • תואר שני: שימושי התנוין בלהג של שמר (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004, בהנחיית פרופ' סימון הופקינס)

פרסומים מדעיים

       ספר

 • עיונים פילולוגיים ובלשניים בעברית ובערבית (אסופות ומבואות בלשון, לד), ירושלים תשפ"ג

  מאמרים

 • "מעט על המספרים המונים בעברית מדוברת בת ימינו (ובלהגים נאו־ערביים)", מחקרים בלשון 13 (תשע"א), עמ' 259-241
 • "בחינה מחדש של החיבור הקראי המזוהה כ'ספר הפתרון ליעקב התאמני בין משה'", לשוננו עז (תשע"ה), עמ' 126-117
 • "האם החיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין' עברי במקורו או תרגום מן הערבית?", לשוננו עז (תשע"ה), עמ' 338-327
 • "הזיקה בין החיבורים הקראיים 'מאור עין', 'ספר הפתרון' ו'אשכול הכופר'", לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 193-177
 • "כיצד בונים 'דבור חדש'? עיון בפרק מתוך החיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין' ", לשוננו עט (תשע"ז), עמ' 209-198
 • "המונחים נענוע, שכינה, משכן ומשוכן בחיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין'", לשוננו עט (תשע"ז), עמ' 354-344
 • "מונחים המורים על שם המציין פעולה בתשובות דונש בן לברט על מנחם בן סרוק", לשוננו פ (תשע"ח), עמ' 200-192
 • "עיון ב'שער חלוק טעם הדבור וענינו' בחיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין'", לשוננו פ (תשע"ח), עמ' 357-348
 • "עוד על המונח פועַל בתשובות דונש בן לברט על מנחם בן סרוק", לשוננו פ (תשע"ח), עמ' 504-497
 • "משרתים ומלכים כמונחי מסורה, דקדוק ומילונות במאות העשירית והאחת-עשרה", על יד יחיאל: קובץ מחקרים ומאמרים מוגש ליחיאל קארה עם פרישתו לגמלאות, בעריכת ש' פנחס-כהן, ישראל תשע"ט, עמ' 87-79
 • "תשובות תלמידי מנחם על דונש: אֵילו תשובות כתב כל תלמיד, והאם היה חיוג' אחד מהתלמידים?", לשוננו פא (תשע"ט), עמ' 318-297
 • "כיצד תרגם יהודה אבן תיבון את המילים 'מני' ו'נפס נאטקה' בספר הכוזרי?", העברית סו (תשע"ט), עמ' 38-33
 • "צירופים של חלקי הדיבר היכולים להעמיד מבע עצמאי לפי החיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין'", העברית סו (תשע"ט), עמ' 100-97
 • "המקור ושם הפעולה בעברית המקראית לפי החיבור הדקדוקי הקראי מאור עין", סוגיות בלשון המקרא (אסופות ומבואות בלשון, כה), בעריכת מ' ריז'יק, ירושלים תש"ף, עמ' 187-178
 • "ספר תשובות דונש הלוי בן לברט על רבי סעדיה גאון: חיבור עברי במקורו או תרגום מן הערבית?", העברית והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחוכמת הלשון (אסופות ומבואות בלשון, כו), בעריכת א' בר-אשר סיגל וד' יעקב, ירושלים תש"ף, עמ' 299-289
 • "עיון ב'שער המשקל' בחיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין'", לשוננו פב (תש"ף), עמ' 431-420
 • "הנח הרפה (אלסאכן אללין) והקשר שלו להטעמה לפי 'כתאב אלתנקיט' לחיוג'", לשוננו פג (תשפ"א), עמ' 436-425
 • "The Development of t from Suffix to Prefix in Neo-Arabic Dialects and Contemporary Colloquial Hebrew", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 38 (2011), pp. 163-176
 • "The Verbal and Nominal Feminine Endings -at and -it in Neo-Arabic", Zeitschrift für Arabische Linguistik 57 (2013), pp. 48-69
 • "Colloquial Arabic Written in Hebrew Characters on Israeli Websites by Druzes (and Other Non-Jews)", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 44 (2017), pp. 109-126