אריאל שוה

ראש המדור לספרות הרבנית

  • עובד באקדמיה משנת תשס"ח (2008)

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר דוקטור: "העברית של רש"י על פי כתבי יד נבחרים של הפירוש לתורה" (האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ז, בהדרכת פרופ' משה בר־אשר)
  • תואר שני: "לשון השירה העברית בתלמוד הבבלי" (האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ט, בהדרכת פרופ' יוחנן ברויאר)

פרסומים מדעיים נבחרים

  • "צורות מנוקדות בכתבי יד של פירוש רש"י לתורה", לשוננו עו (תשע"ד), עמ' 43–57
  • "מה חידש רש"י בלשון?", העברית סב (תשע"ד), עמ' 67–77
  • "Trends in Contemporary North African Prayer Books", Studies in the Culture of North African Jewry, eds. M. Bar-Asher and S. D. Fraade, Jerusalem 2015, pp. 131–139

עבודה אקדמית נוספת

מרצה בחוג ללשון עברית באוניברסיטה העברית