דורון רובינשטיין

הממונה על ערכי המילון

  • עובד באקדמיה משנת תשנ"ו (1996)

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר דוקטור: מן "המגיד" ועד "הארץ": תמורות בלשון העיתונות העברית בסוף המאה התשע־עשרה ובראשית המאה העשרים (בהנחיית ד"ר עינת גונן, אוניברסיטת תל אביב) (בכתיבה)
  • תואר שני: פרמטרים להבחנה בין סוגות כתיבה: עיון השוואתי במשפטי תוכן משועבדים בלשון העיתונות (בהנחיית חיים ברוך רוזן, אוניבסיטת תל אביב תשנ"ז)

פרסומים מדעיים נבחרים