דורית קדרי-דוידוב

המדור לספרות העת החדשה

  • עובדת באקדמיה משנת תשנ"ח (1998)

חיבור לקבלת תואר

  • תואר שני:  הצירופים השמניים בספרות העיונית בתקופת ההשכלה (האוניברסיטה העברית, תשס"ג, בהנחיית פרופ' ש' פסברג)

עבודה אקדמית נוספת

  • מרצה למיומנויות כתיבה וקריאה באוניברסיטה העברית