ירון לישע

המדור לספרות העתיקה

  • עובד באקדמיה משנת תשנ"ט (1999)

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר דוקטור:  העברית בהלכות פסוקות לפי כתב יד ששון 263 (אוניברסיטת בר־אילן, 2017 בהנחיית פרופ' מיכאל ריז'יק)
  • תואר שני:  עיונים בפועל העברי של הלכות פסוקות ע"פ כ"י ששון 263 (האוניברסיטה העברית, 2007 בהנחיית פרופ' יוחנן ברויאר)

פרסומים מדעיים נבחרים

  • "מה בין הפעלים ייאר וייער? (סוכה כט ע"א)", לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 227–230
  • "שיר שבח חדש בכתב ידו של אברהם בן שלמה", גנזי קדם י (תשע"ד), עמ' 121–128