רות שטרן

המדור לספרות הגאונים

  • עובדת באקדמיה משנת תשס"ח (2008)

חיבור לקבלת תואר

  • תואר שני:  מגמות והתפתחויות במערכת הפועל של העברית החדשה לפי עיתוני הפועל הצעיר בשנים 1907‑1951 (האוניבסיטה העברית בירושלים, תשע"ו, בהנחיית פרופ' יעל רשף)

פרסומים

  • Ruth Stern, 'The Noun ḥaluq and Its Variant Forms in Rabbinic Hebrew' , Elitzur A. Bar-Asher Siegal and Aaron J. Koller (ed.), Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014, Jerusalem 2107, pp.337-348
  • רות שטרן, "השמועה הטובה ההגיעה: תווית היידוע הפותחת פסוקית זיקה נוטה בעבר", לשוננו פ (תשע"ח), עמ' 456 – 492.