לקובץ PDF

צילום אקדם - גיליון 55

אקדם 55

תשע"ו – 2016

תוכן העניינים

  • יום העברית בבית נשיא המדינה, עמ' 1
  • שפת לבם: בני הזוג וינשל עמיתי כבוד של האקדמיה, עמ' 1
  • כתיבה בארץ העברית מאת צרויה שלו, עמ' 2
  • האקדמיה והלשון העברית מאת משה בר־אשר, עמ' 3
  • עושר רב מקורות – מטבעות הלשון העברית מאת רונית גדיש, ברק דן ותמר קציר, עמ' 5
  • מופעי העברית בחכתיה מאת יעקב בן־טולילה, עמ' 7
  • ידידי האקדמיה ביום העברית, עמ' 8
  • אירועים בבית האקדמיה, עמ' 8