הצב, החרדון והקרפדה

לשוננו סה (תשס"ג), עמ' 351–371

לקריאת המאמר

"היום כבר איש אינו זוכר שצב במקורו ציין 'חרדון', וששימוש זה נהג בעברית בוודאי אלפיים שנה. בימינו נותר לכך זכר רק במרכיב צָב בשם חרדון־הצב. במשך כל האלף השני לסה"נ התמודדו ביניהם "צב־השריון" ו"הקרפדה" על זכות הבעלות לשאת את השם צב. המאבק הזה הוכרע רק לקראת אמצע המאה העשרים בניצחונו של צב־השריון. לולא ההמצאה "המבריקה" של השם קַרְפָּדָה, רב הסיכוי שבשפתנו החיה הייתה הקרפדה נקראת בשם צָב."

כל הפרטים על גלגולי השם צב במאמר המרתק.