סיריל אסלנוב

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשס"ו
 • נבחר לחבר בשנת תשע"ג

סיריל אסלנוב נולד ב־1964 בפריז. הוא למד לימודים קלסיים ובלשנות

ב־École Normale Supérieure ובסורבון. אסלנוב השלים כתיבת שתי עבודות דוקטור, האחת על "תואר הלוואי בתרגום השבעים" והשנייה על "המגע הלשוני בין שפות רומאניות לשפות שמיות באגן הים התיכון בימי הביניים". אסלנוב פרופסור לבלשנות לבלשנות באוניברסיטה אקס־אן־פרובאנס-מרסיי (AMU) וחוקר ב־CNRS.

תחומי עיסוקו המדעי: דיאכרוניה של השפות הרומאניות ושל כמה שפות אחרות, ובהן יוונית. מחקריו מתמקדים בהשפעות המבניות של המגע הבין־לשוני. הוא גם נעזר בכלים בלשניים ובלשניים־חברתיים בחקר הספרות בניסיון לגשר בין הבלשנות לספרות.

מפרסומיו

 • A Tradução como Manipulação, São Paulo, Perspectiva, 2015
 • Pour comprendre la Bible: la leçon d'André Chouraqui, Éditions du Rocher, Monaco, 1999, p. 216
 • Sociolingüística histórica de las lenguas judías, Buenos Aires, Lilmod, 2011
 • Le provençal des Juifs et l'hébreu en Provence: le dictionnaire Sharshot ha-Kesef de Joseph Caspi, Peeters, Louvain-Paris, 2001, p. 232
 • Evidence of Francophony in Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation (MS. BnF. Copte 43), Jerusalem, The Hebrew University of Jerusalem Magnes Press, 2006, p. 209
 • Le français levantin jadis et naguère: à la recherche d'une langue perdue, Paris, Honoré Champion, 2006, p. 264 
 • Parlons grec moderne, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 296
 • Они переменили свои имена, свой язык и свои одежды': роль языка в сохранении еврейского самосознания в Израиле и в Диаспоре, in Victoria Mochalova (ed.), Proceedings of the Fifteenth Annual International Conference on Jewish Studies (Part 1: State of Israel: 60 Years of History), Moscow, Moscow Center for University Teaching of Jewish Civilization "Sefer", 2008, pp. 12–27
 • The shift [nw] > [mw] in Judeo-Spanish: Phonological and Sociolinguistic Considerationsm, In David M. Bunis (ed.), Languages and Literatures of Sephardic and Oriental Jews (Proceedings of The Sixth International Congress for Research on the Sephardi and Oriental Jewish Heritage), Jerusalem, The Bialik Institute/ Misgav Yerushalayim, 2009, pp. 45–54 (in Hebrew)
 • Безразличие Теодора Герцля к языку иврит: причины и следствия, in Victoria Mochalova (ed.), Questions of Jewish History (Proceedings of Sefer Center Scholarly Conferences in Jewish Studies, II, Moscow, 2009 pp. 218-232
 • Dunash Ben Labrat entre les jardins d'Andalousie et les ruines de Jérusalem, Perspectives, Revue de l'Université hébraïque de Jérusalem 14 (2007), 61–73
 • The Comic as a Factor of Integration: The Rehabilitation of Otherness in the Song of William, Crusades 7 (2008), pp. 1-11
 • André Chouraqui, traducteur poète ou poète traducteur?, Perspectives, Revue de l'Université hébraïque de Jérusalem 15 (2008), pp 9–26
 • The Blurring of the Boundaries between Nouns and Prepositions in Hebrew, Leshonénu: A Journal for the Study of the Hebrew Language, LXX (2008), pp. 413-426 (in Hebrew)
 • La mise en scène du contact linguistique et du choc culturel dans Au bout du monde à gauche d'Avi Nesher, Langage et société, 126 (décembre 2008), pp. 23-38
 • Yosef Caspi entre Provenza y Sefarad, Hispania Judaica Bulletin, 6 (5769/ 2008), pp. 33-42
 • La haquetía entre hispanidad y aloglotismo: divergencia y convergencia, El Presente 2 (2008): pp. 209-222
 • Bayt («House») as «Strophe» in Hebrew, Byzantine and Near Eastern Poetry, Le Museon, 121, 3-4 (2008): pp. 297-310
 • Eyewitness vs. Mediated Narratives of Lost Cities at the End of the Middle Ages: Acre, Constantinople, Granada, Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas, Volume 7, Number 2, June 2009, pp. 169-187

רשימות באתר האקדמיה

 • בחירות לחברים יועצים (ס' אסלנוב); שרידי המורשת הלשונית והתרבותית של יהודי צרפת בימי הביניים, אקדם 33, עמ' 1; עמ' 6
 • תפקידה של האקדמיה בדחיפת הממוצע הלשוני כלפי מעלה, אקדם 37, עמ' 3

קישורים חיצוניים

סיריל אסלנוב בוויקיפדיה