יעקב זוסמן

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תש"ן
 • נבחר לחבר בשנת תשנ"ז

יעקב זוסמן נולד בי"ח באלול תרצ"א (1931) בבודפשט. הוא עלה ארצה בתש"ט, למד באוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים תלמוד והיסטוריה של עם ישראל וסיים את עבודת הדוקטור בנושא "סוגיות בבליות לסדרים זרעים וטהרות" בשנת תש"ל. זוסמן הוא פרופסור אמריטוס בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים.

תחום עיסוקו המדעי: חקר ספרות חז"ל.

מפרסומיו

 • "שני קונטרסים בהלכה מאת ר' משה בוטריל", קבץ על ידו (טז, תשכ"ו), עמ' 342-269
 • "כתובת הלכתית מעמק בית שאן – סקירה מוקדמת", תרביץ מג (תשל"ד), 158-88
 • ברייתא ד'תחומי ארץ ישראל'", תרביץ מה (תשל"ו), עמ' 257-213
 • "ושוב לירושלמי נזיקין", מחקרי תלמוד א (תש"ן), עמ' 134-55
 • "חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר־יהודה", תרביץ נט (תש"ן), עמ' 76-11
 • "פרקי ירושלמי", מחקרי תלמוד ב (תשנ"ג), עמ' 283-220
 • "מבוא", תלמוד ירושלמי מהדורת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשס"א, עמ' ט-לז
 • "פירוש הראב"ד למסכת שקלים?", מאה שערים – עיונים בעולם הרוחני של ישראל בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי, ירושלים תשס"א, עמ' 170-131
 • "תורה שבעל־פה פשוטה כמשמעה", מחקרי תלמוד ג (תשס"ה), עמ' 384-209

קישורים

בחירות לחברים יועצים (י' זוסמן), אקדם 11, עמ' 1

קישורים חיצוניים

יעקב זוסמן בוויקיפדיה