קציעה כ"ץ

 • נבחרה לחברה־יועצת בשנת תשנ"ו
 • נבחרה לחברה בשנת תשנ"ח
 • הייתה חברה בוועדות למונחי תחבורה, למילים בשימוש כללי

קציעה כ"ץ נולדה בי"ז באלול תרצ"ז (1937) בישראל. היא למדה ספרות ולשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים וסיימה בתשל"ה את עבודת הדוקטור "מסורת הקריאה של קהילת ג'רבה במקרא ובמשנה". היא שימשה שנים רבות חוקרת במפעל מסורות הלשון של עדות ישראל.

לימדה בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים משנת תשכ"ט (1969). בתשמ"א (1981) החלה לכתוב ספרות יפה.

תחום עיסוקה המדעי: מסורות הלשון של עדות ישראל.

מפרסומיה

מפרסומיה המדעיים

 • "מסורת הקריאה של קהילת ג'רבה במקרא ובמשנה", עדה ולשון, ב, ירושלים תשל"ה
 • "מסורת הלשון העברית של יהודי ארם צובה (חלב) בקריאת המקרא והמשנה", עדה ולשון, ז, ירושלים תשמ"א
 • "מסכת שביעית במסורות הקריאה של שלוש עדות", עדה ולשון, יז, ירושלים תשנ"ד

ספריה (ספרות יפה)

 • הסתיו של ברתה, תל אביב תשמ"ב
 • מעגל הנורה, תל אביב תשמ"ה
 • נולד בחורף, תל אביב תשנ"א
 • שמלה דקה, לבנה, ירושלים תשס"א
 • המקום שהבית עמד בו, ירושלים תשע"א

רשימות באתר האקדמיה

 • בחירות לחברים־יועצים (ק' כ"ץ), אקדם 8, עמ' 1
 • בחירות לחברים (ק' כ"ץ), אקדם 13, עמ' 1
 • בחירות באקדמיה (ק' כ"ץ חברת מנהלה), אקדם 29, עמ' 1
 • מורי שלמה מורג, אקדם 65, עמ' 6