אלישע קימרון

  • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשנ"ח
  • נבחר לחבר מלא בשנת תשע"ז

אלישע קימרון נולד בל' בשבט תש"ג (1943) בתל אביב. הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים ללשון העברית ולמקרא, וכתב באוניברסיטה העברית את עבודת הדוקטור "דקדוק הלשון העברית של מגילות מדבר יהודה" בשנת תשל"ו. בשנים תשכ"ח–תשל"ט הוא עבד במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. קימרון הוא פרופסור אמריטוס במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן־גוריון.

תחומי עיסוקו המדעי: הלשון העברית העתיקה ועיסוק פילולוגי במגילות מדבר יהודה.

קימרון פרסם חמישה ספרים וכמאה ושלושים מאמרים מדעיים בכתבי עת בארץ ובחוץ לארץ. בשנים האחרונות הוא פרסם את מגילות מדבר יהודה בקריאה מחודשת בהוצאת יד בן צבי וממשיך במפעל רחב היקף זה. הוא אף שוקד על כתיבת דקדוק מקיף של לשון המגילות.

קימרון הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשע"ח (2018) לחקר מדעי היהדות וחתן פרס מפעל הפיס למדעים ומחקר לשנת תשע"ד (2014) על חקר הלשון העברית.

מפרסומיו

  • ארמית מקראית (מהדורה מתוקנת ומורחבת), באר־שבע וירושלים תשס"ג
  • "ראש ואחיותיה", לשוננו סה (תשס"ג), עמ' 247-243
  • "חילופי צירי/פתח ו'חוק פיליפי'", לשוננו נו (תשנ"ב), עמ' 115-111
  • "הצעה חדשה לפירוש צורות העתיד בעברית הקדומה", לשוננו סא (תשנ"ח), עמ' 43-31
  • The Hebrew of the Dead Sea Scrolls (Harvard Semitic Studies, 29), Atlanta 1986
  • (with J. Strungell), Miqsat Ma'ase Ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert, 10), Oxford 1994
  • The Temple Scroll: A Critical Edition with Extensive Reconstructions, Beer Sheva–Jerusalem 1996

קישורים

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם רוברט ומישל אסרף (לפרופ' אהרן ממן ולפרופ' אלישע קימרון), אקדם 38, עמ' 1

אלישע קימרון בוויקיפדיה