מנחם קיסטר

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשנ"ז
 • נבחר לחבר בשנת תשס"ג
 • יו"ר הוועדה למילים בשימוש כללי בשנים תש"ס—תשס"ד

מנחם קיסטר נולד בכ"ב באייר תשי"ז (1957) בחיפה. הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים במסלול ישיר לדוקטורט בחוג לתלמוד וכתב את עבודת הדוקטור "נוסח, עריכה ופרשנות באבות דר' נתן" בשנת תשנ"ד. פרופ' קיסטר מלמד באוניברסיטה העברית בחוגים לתלמוד ולמקרא את הנושאים האלה: פרשנות המקרא הקדומה, מדרש וספרות בית שני.

משנת תשע"ד הוא עורך (עם יונתן בן־דב) את כתב העת "מגילות" לחקר מגילות מדבר יהודה ותחומים קרובים.

תחום עיסוקו המדעי: ספרות בית שני, הספרות התלמודית, לקסיקוגרפיה.

קיסטר פרסם עשרות מאמרים מדעיים בכתבי עת בארץ ובחוץ לארץ.

מפרסומיו

 • עיונים באבות דר' נתן: נוסח, עריכה ופרשנות, ירושלים תשנ"ח
 • "לפירושו של ספר בן־סירא", תרביץ נט (תש"ן), עמ' 378-303
 • "בעיות לקסיקוגראפיות: מוקדם ומאוחר", תרביץ סא (תשנ"ב), עמ' 59-45
 • "עוד פירור ללקסיקון התלמודי", מחקרי תלמוד ב: קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים מוקדש לזכרו של א"ש רוזנטל, ירושלים תשנ"ג, עמ' 447-431
 • "'כדת משה ויהודאי': תולדותיה של נוסחה משפטית-דתית", עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ' ח"ז דימיטרובסקי, ירושלים תש"ס, עמ' 208-202
 • "שלוש מילים מצפוני מגילות מדבר יהודה", לשוננו סג (תשס"א), עמ' 40-35
 • "על משמעויות טקסטואליות ולקסיקליות של תופעות לשוניות", לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 7–27
 • "Some Observations on Vocabulary and Style in the Dead Sea Scrolls", Diggers at the well: Proceeding of a Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Leiden 2000, pp. 137–165

רשימות באתר האקדמיה

 • בחירות לחברים יועצים (מ' קיסטר), אקדם 11, עמ' 1
 • "תזיז", "עוּר" ו"מבלגות" – קווים לחקר מיליהם של הכתבים מקומראן, אקדם 19, עמ' 6 
 • בחירות לחברים (מ' קיסטר), אקדם 23, עמ' 2

קישורים חיצוניים

מנחם קיסטר בוויקיפדיה