*מרדכי כסלו

  • נבחר לחבר יועץ בשנת תשס"ו

מרדכי כסלו הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר־אילן; הוא היה מרצה באוניברסיטה זו בפקולטה למדעי החיים ובמחלקה ללימודי ארץ ישראל. פרופ' כסלו כיהן כיו"ר הוועדה של האקדמיה לשמות צמחי ארץ ישראל, ועתה הוא חבר הוועדה למונחי הזואולוגיה.

תחומי מחקריו העיקריים: ארכאולוגיה בוטנית, תורה ומדע, מינוח עברי בתחום הביולוגיה.

קישורים

בחירות לחברים יועצים (מ' כסלו), אקדם 33, עמ' 1

מרדכי כסלו בוויקיפדיה