עלי איתן

תרס"ח–תשנ"ד, 1908–1993

  • נבחר לחבר בכ' בסיוון תשל"ג
  • המזכיר המדעי בלשכת תל אביב, חבר ועדות מינוח מקצועיות רבות מאוד, יו"ר ועד המינוח

עלי איתן (ארנסט איזן) נולד במינכן שבגרמניה. קיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת לייפציג בגרמניה על חיבורו "התרגום והפירוש הערבי של סעדיה גאון לתהלים, פרקים צ-קו", בהנחיית פרופ' ברגשטרסר. עלה לארץ ב־1934 ושימש מורה לערבית ולעברית. במלחמת העולם השנייה התנדב לשירות הצנזורה הבריטית באיראן ובמאלטה.

בשנת 1945 התמנה למזכיר המדעי של ועד הלשון העברית בתל אביב, ומשהוקמה האקדמיה המשיך לשמש בתפקיד זה עד לפרישתו. היה חבר בוועד המכין של האקדמיה ללשון העברית.

ע' איתן ריכז את עבודתן של ועדות מינוח רבות שפעלו בתל אביב בימי ועד הלשון ועוד
יותר מאז קמה האקדמיה. הוא היה מזכיר ועד המינוח של האקדמיה, ועם פרישתו והיבחרו לחבר האקדמיה היה יושב ראש ועד המינוח שנים רבות.

בהיותו מזכיר מדעי ערך עשרות ממילוני האקדמיה, וכן ערך את כתב העת לשוננו לעם עם חברו מאיר מדן החל במחזור ב' בשנת תש"ט ועד שנת תשמ"ח, ואף כתב בו מאמרים רבים.

עלי איתן היה מורה באוניברסיטת תל אביב בחוג ללשון העברית משנת 1962 ובשנת 1971 נתמנה לפרופסור.

רשומות באתר האקדמיה

אקדם 2, עמ' 3.