ראובן (ריצ'ארד) שטיינר

  • נבחר לחבר כבוד בשנת תשס"ה

ראובן (ריצ'ארד) שטיינר הוא פרופסור ללשונות שמיות ולספרותן בישיבה יוניברסיטי.
פרופ' שטיינר משמש נשיא אגודת ידידי האקדמיה ללשון העברית באמריקה.

תחומי עיסוקו המדעי: פונולוגיה של הלשונות השמיות, פילולוגיה מקראית, תולדות הלשון העברית ופרשנות המקרא.