שמואל פסברג

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשס"ה
 • נבחר לחבר בשנת תשס"ט
 • יו"ר ועדת המינוח המרכזית (למן תשפ"ג)

שמואל (סטיב) פסברג נולד בבת'סדה שליד ושינגטון ועלה ארצה בשנת תשמ"א. הוא למד באוניברסיטת הרווארד ובאוניברסיטה העברית בירושלים.

פרופ' פסברג מלמד בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית משנות השמונים של המאה העשרים, ושימש הראש האקדמי של רביבים – תוכנית מצטיינים להכשרת מורים להוראות מדעי היהדות באוניברסיטה העברית. הוא מילא כמה תפקידי ניהול באוניברסיטה, ובהם ראש החוג ללשון העברית, מנהל מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה להן, סגן דקן של הפקולטה למדעי הרוח וממלא מקום ראש בית הספר לתלמידי חוץ לארץ, וראש המכון למדעי היהדות משנת תשע"ט.

פסברג היה מעורכי המשנה של Encyclopaedia of Hebrew Language and Linguistics, וכיום הוא עורך עם פרופ' יוחנן ברויאר את כתב העת "מחקרים בלשון".

תחומי עיסוקו המדעי: פרופ' פסברג עוסק בשפה העברית בכלל ובחקר לשון המקרא בפרט. הוא עסק רבות בחקר הקורפוסים העבריים מתקופת הבית השני, ובראשם בלשון המגילות. תחום מחקר מרכזי אחר הוא השפות השמיות, דוגמת אוגריתית ופניקית ובעיקר ארמית. בארמית מחקריו עוסקים בתקופות ובלהגים מגוונים, ובכללם ארמית עתיקה, ארמית המקרא, הארמית של תרגומי ארץ ישראל, הארמית שבמגילות מדבר יהודה, הארמית הסורית, ובשנים האחרונות גם בלהגים של הארמית החדשה (מעלולא, זאכו וצ'לא).

מפרסומיו

ספרים:

 • סוגיות בתחביר המקרא, ירושלים תשנ"ה, הוצאת מאגנס
 • מבוא לתחביר לשון המקרא, ירושלים תשע"ט
 • A Grammar of the Palestinian Targum Fragments from the Cairo Genizah. Harvard Semitic Studies 38. Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1990.
 • The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Challa. Semitic Languages and Linguistics 54. Leiden: Brill, 2010.
 • W.R. Garr & S.E. Fassberg, eds., A Handbook of Biblical Hebrewת 2 vols. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2016.

מאמרים:

 • "ארמית", בתוך ח' רבין, שפות שמיות, ספריית האנציקלופדיה המקראית, ירושלים תשנ"א, עמ' 104-78
 • "הכתיב 'שה־' לכינוי הזיקה: כלום משמשת הה"א אם קריאה מצעית ל-µ בתקופת בית שני?", מחקרים בלשון ז (ירושלים תשנ"ו), עמ' 114-109
 • "'קָטְלָה' כנגד 'קְטֹל' בלשון המקרא", פרקים בעברית לתקופותיה: אסופת זיכרון לשושנה בהט, העורך מ' בר־אשר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 77-71
 • "חילופי הבניינים אֶתְפְּעֶל/אֶתְפַּעַל בסורית", לשוננו סג (תש"ס–תשס"א), עמ' 278-247
 • "מדוע אין מוצאים מָלֶךְ בהפסק במסורת טבריה למקרא?" לשוננו סד (תשס"ב), עמ' 219-207
 • "העדפת צורות מוארכות במגילות מדבר יהודה", מגילות א (תשס"ג), עמ' 240-227
 • "הארמית שבמגילות מקומראן", מגילות ב (תשס"ד), עמ' 184-169
 • "משקלים משלימים בלשון המקרא", לשוננו ע (תשס"ח), 54-39
 • "The Origin of the Ketib/Qere in the Aramaic Portions of Ezra and Daniel," Vetus Testamentum 29 (1989), pp. 1-12
 • "Hebraisms in the Aramaic Documents from Qumran," Studies in Qumran Aramaic. Abr-Nahrain Supplement 3. Ed. T. Muraoka. Leuven, 1992, pp. 48-69
 • "The Movement from Qal to Pi>>el in Hebrew and the Disappearance of the Qal Internal Passive," Hebrew Studies 42 (2001), pp. 243-255

רשימות באתר האקדמיה

 • בחירות לחברים יועצים (ש' פסברג), אקדם 29, עמ' 8
 • בחירות לחברים (ש' פסברג), אקדם 40, עמ' 3