גדעון הנמן

תרפ"ז–תשל"ה, 1926–1974

  • נבחר לחבר־יועץ בי"א בכסלו תשל"א
  • היה מזכיר מדעי בלשכת תל אביב

גדעון הנמן נולד בממל (קלייפדה) שבליטא, הגיע ארצה עם קבוצת ילדים בשנת ת"ש (1940), וגדל בבית דודו. היה מלוחמי גוש עציון ונפל בשבי הירדני. למד בפקולטה לחקלאות ולאחר מכן פנה ללימודי הלשון העברית ותולדות עם ישראל. בשנים תשי"ד-תשט"ז היה שליח הסוכנות היהודית באלג'יריה ובמרוקו. 

שימש שש שנים מזכיר מדעי בלשכת האקדמיה בתל אביב, ריכז ועדות מינוח מקצועיות וערך מילונים מקצועיים של האקדמיה.

גדעון הנמן לימד באוניברסיטת בר־אילן וניהל בה את מחקר הגניזה של מילון חז"ל. עם השלמת עבודת הדוקטור שלו על כתב יד פרמה א של המשנה, עמד בראש דוכנת המחקר על "בעיות תחביר וסמאנטיקה בלשון התנאים" באוניברסיטת תל אביב.

עיקר עיסוקו המדעי היה בלשון חכמים – המשנה והתוספתא – בתחומי התחביר והסמנטיקה, התצורה והכתיב.

הנמן פרסם כמה מאמרים, ולאחר מותו התפרסמה עבודת הדוקטור שלו בספר "תורת הצורות של לשון המשנה".