יהודה פליקס

תרפ"ב–תשס"ו, 1922–2005

  • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשמ"א
  • היה חבר הוועדות למונחי ביולוגיה ולשמות צמחי ארץ ישראל

יהודה פליקס נולד בפולין, ועלה ארצה בשנת תרצ"ח.

הוא היה פרופסור במחלקה למדעי החי באוניברסיטת בר־אילן, ושימש ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וראש הקתדרה לתולדות ארץ ישראל ההיסטורית ע"ש מוסקוביץ.

תחומי עיסוקו המדעי: גאובוטניקה ובוטניקה מקראית ותלמודית. הוא פרסם שבעה עשר ספרים וכשישים מאמרים מדעיים וכתב מאות ערכים באנציקלופדיות ובלקסיקונים.

י' פליקס זכה בפרס רמת־גן לחכמת ישראל, בפרס בן־צבי ובפרס כץ ליישום ההלכה בחיים המודרניים.

מפרסומיו

  • החי של התנ"ך (תשט"ו)
  • עולם הצומח המקראי: תיאורם וזיהויים של הצמחים שנזכרו בתנ"ך על רקע הכתובים, ספרות חז"ל ויוון, וטבע הארץ (תשי"ז)
  • החקלאות בארץ־ישראל בימי המקרא המשנה והתלמוד: הלכה ומעשה בעבודות יסוד חקלאיות (תשכ"ג; מהדורה שנייה מורחבת: תש"ן)
  • כלאי זרעים והרכבה: מסכת כלאים, משנה תוספתא וירושלמי לפרקים א-ב (תשכ"ז)
  • תלמוד ירושלמי, שביעית, א-ב (תש"ם-תשמ"ז)
  • טבע וארץ בתנ"ך: פרקים באקולוגיה מקראית (תשנ"ב)
  • עצי פרי למיניהם (תשנ"ד)

לזכרו

לזכרו של יהודה פליקס, אקדם 32, עמ' 2