יוסף יואל ריבלין

תר"ן–תשל"א, 1889–1971

  • נבחר לחבר בי"ב בכסלו תשי"ד
  • היה חבר ועד הלשון משנת תרפ"ט

יוסף יואל ריבלין, יליד ירושלים, למד בבית המדרש למורים של "עזרה", היה מורה בבית הספר "למל" ומן המורים הראשונים בבית המדרש העברי למורים מייסודו של דוד ילין. בשנת 1917 נכלא בדמשק, ולאחר שחרורו ניהל בה את בית הספר העברי לבנות. ריבלין היה יושב ראש הסתדרות המורים העבריים בארץ ישראל. בשנת 1922 יצא ללמוד באוניברסיטת פרנקפורט, ושם קיבל תואר דוקטור לערבית וללימודי האסלאם. בשנת 1927 נתמנה מרצה במכון למדעי המזרח באוניברסיטה העברית, ובראשית שנות החמישים היה לפרופסור.

יוסף יואל ריבלין תרגם לעברית יפה את הקוראן, וכן תרגם מספרות האסלאם את "חיי מוחמד" לאבן השאם, את "אלף לילה ולילה" ועוד. מחיבוריו בתולדות ארץ ישראל: "ראשית הישוב מחוץ לחומת ירושלים" ו"מאה שערים". הוא גילה את לשונם של יהודי כורדיסטאן ופרסם סיפורים ושירים של יהדות זו בספר "שירת יהודי התרגום".