מנחם זולאי

תרס"א–תשט"ו, 1901–1954

  • נבחר לחבר בי"ב בכסלו תשי"ד
  • היה חבר ועד הפרסומים

מנחם זולאי נולד בכפר אושציאנצי שבגליציה, עלה לארץ בשנת 1920, למד בבית המדרש למורים "מזרחי", בשנת 1925 נקרא לגרמניה לשמש מורה לעברית לבניו של ש"ז שוקן, ולמד באוניברסטאות לייפציג וברלין וכן במכון הגבוה למדעי היהדות בברלין. באוניברסיטת בון קיבל את תואר הדוקטור על מחקרו בתפילה ובפיוט של יהודי בבל.

מ' זולאי היה עובד מכון שוקן לחקר השירה העברית מאז היווסדו. הוא שקד על פיענוח תצלומי כתבי יד של הפיוט הארץ ישראלי הקדום שנתגלו בגניזת קאהיר, על זיהוים, על מיונם ועל פרסומם, והניח יסוד לכינוס היצירות. פרסם מחקרים רבים, ואחרי מותו יצאו לאור מחקרים נוספים משלו.

ממחקריו

  • פיוטי יניי מלוקטים מתוך כתבי הגניזה ומקורות אחרים (מהדורה ביקורתית)
  • עיוני לשון בפיוטי יניי
  • האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון (סדרת מאמרים – התפרסמו בכתב העת "אורלוגין", ואחר כך כונסו בספר שיצא לאחר מותו)
  • ארץ ישראל ופיוטיה: מחקרים בפיוטי הגניזה
  • מפי פייטנים ושופכי שיח