ניסן ברגגרין

תרנ"ב–תשמ"ז, 1892–1987

  • נבחר לחבר־יועץ בכ"ה בכסלו תשט"ו.
  • נבחר לחבר בי"א באדר ב' תשי"ז.
  • היה חבר ועד הדקדוק והוועדות לתעתיק, לכתיב, לדקדוק, לתקנת הלשון ולמילים בשימוש כללי.

ניסן ברגגרין נולד בקוטי שבגליציה המזרחית ולמד ב"חדר" ובישיבה, חי בווינה ובברלין ועסק בהוראה. בשנים 1939-1919 ניהל את בית המדרש לעברית של קהילת יהודי ברלין. בשנת 1939 עלה לארץ.

ברגגרין פרסם מחקרים בלשון העברית בלשוננו ובלשוננו לעם, וכתב מאמרים והערות בענייני לשון בעיתונות היומית. הוא אף ניקד את "וילהלם טל" בתרגומו של ביאליק. בספרו "תורת הצורות של הלשון העברית" כלל את דקדוק לשון חכמים לצד דקדוק לשון המקרא.

ספריו

  • תורת הצורות של הלשון העברית, תרפ"ד
  • עיונים בלשון העברית (אסופת מאמרים והערות לשון), תשנ"ה

רשימות באתר האקדמיה