שושנה בהט

תרפ"א–תשנ"ה, 1921–1994

  • נבחרה לחברה־יועצת בה' בשבט תש"ן
  • חברת הוועדות למונחי המיקרוביולוגיה והפסיכולוגיה והוועדה למילים בשימוש כללי

שושנה בהט לבית ברגשטיין נולדה בפולין. בשנת תרצ"ג (1932) עלתה לארץ. לימדה בבית הספר "מעלה" ובבית המדרש למורים "מזרחי".

משנת תשכ"ד (1964) הייתה מזכירה מדעית באקדמיה; היא ריכזה את רוב ועדות המינוח
המקצועיות שהתכנסו בירושלים ואת ועדת הדקדוק. ערכה במשך שנים רבות את עלוני
"למד לשונך" ובשנות עבודתה האחרונות הייתה עורכת שותפה של לשוננו לעם.

ש' בהט פרסמה ספרי לימוד ומילונים. היא כתבה מאמרים רבים בעיקר בלשוננו לעם.

מפרסומיה

מאמרים

ספרים

  • מילון הכתיב חסר הניקוד, 1977
  • מילון ההווה (עם מרדכי מישור), תשנ"ה

רשימות באתר האקדמיה

  • שושנה בהט ז"ל; על הלשון ועל התקן – מדברי שושנה בהט, אקדם 5, עמ' 2
  • פרקים בעברית לתקופותיה – אסופת זיכרון לשושנה בהט, אקדם 12, עמ' 8