אברהם ש' הלקין

תרס"ג–תש"ן, 1903–1990

  • נבחר לחבר בד' בתמוז תשל"א.

אברהם ש' הלקין נולד בדובסק שבפלך מוהילוב ברוסיה הלבנה. בשנת 1914 היגר עם משפחתו לניו־יורק. עבודת הדוקטור שלו היא תרגום ביקורתי לאנגלית של חיבורו של אבו־מנצור עבד אל־קאהיר אבן טאהיר אל־בגדאדי על פילוגים וכתות באסלאם. משנת 1929 שימש פרופסור להיסטוריה ישראלית בבית המדרש לרבנים בניו־יורק, משנת 1938 היה מרצה באוניברסיטת קולומביה, ומראשית שנות החמישים שימש פרופסור ללשון העברית בקולג' של העיר ניו־יורק.

תחום מחקרו היה התרבות והספרות היהודית־ערבית בימי הביניים.

מפרסומיו

  • "מפתיחת רב סעדיה גאון לפירוש התורה", ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג למלאת לו שבעים שנה, ניו־יורק תש"ו, עמ' קכט-קנז ‬
  • איגרת תימן לרמב"ם, המקור הערבי ושלושת תרגומיו העבריים, ערוכים ומוגהים בצירוף מבוא והערות, ניו־יורק תש"ב