יחזקאל קוטשר

תרס"ט–תשל"ב, 1909–1971

  • נבחר לחבר בו' בטבת תשט"ז.
  • היה עורך לשוננו משנת תשכ"ו, יו"ר ועד המינוח ויו"ר ועד הדקדוק וחבר מועצת המילון, וכן חבר הוועדות לכתיב, לתקנת הלשון, למילים בשימוש כללי, למונחי דקדוק ובלשנות ולמונחי חשבונאות.

יחזקאל קוטשר, יליד טופולצ'אני שבסלובקיה, למד בישיבות בטירנאו ובפרנקפורט ועלה לארץ בשנת תרצ"א (1931). למד בישיבת "מרכז הרב" ובאוניברסיטה העברית, והחל ללמד בה בשנת 1950. בשנים תש"ב–תש"ו היה מזכיר מדעי בוועד הלשון העברית בתל אביב, ומזכיר הוועדה למונחי האריגה.

תחום מחקרו הארמית והעברית מאז שלהי ימי הבית השני. זכה בפרס ישראל בשנת 1961.

קוטשר ערך את כרך א של "ערכי המלון החדש לספרות חז"ל", והיה אחד מעורכי המהדורה החדשה של מילון המקרא של קהלר–באומגרטנר. הוא אף כתב סקירות ממצות של הערך "ארמית" באנציקלופדיות העברית, המקראית ויודאיקה. הוא פרסם ספרי מחקר ומאמרים רבים.

מפרסומיו

  • מחקרים בארמית הגלילית, ירושלים תשכ"ז
  • הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח, ירושלים תשי"ט
  • מלים ותולדותיהן, ירושלים תשכ"א
  • תולדות מחקר הלשון העברית על רקע הבלשנות הכללית, ירושלים תש"ל
  • מחקרים בעברית ובארמית, (יצא לאחר מותו בעריכת מ' בר־אשר), ירושלים תשל"ז
  • History of Hebrew Language (יצא לאחר מותו בעריכת רפאל קוטשר), ירושלים 1982
  • "מחקרים בדקדוק לשון חז"ל", ספר השנה של אוניברסיטת בר־אילן, תשכ"ח, עמ' 51–77

קישורים

רחוב ע"ש י' קוטשר בירושלים, אקדם 2, עמ' 3