מאיר שלי

תרנ"ג–תשמ"ג, 1893–1983

  • נבחר לחבר־יועץ בכ"ה בכסלו תשט"ו
  • נבחר לחבר בה' בתמוז תשכ"ג
  • היה חבר הוועדות לכתיב ולשמות גאוגרפיים, חבר ועד המינוח, חבר הוועדה למילים בשימוש כללי והוועדה לתקנת הלשון, וכן חבר הוועדות למונחי משפט, מנהל ציבורי, חשבונאות, ארכיונאות ופסיכולוגיה

מאיר שלי (בוגדנובסקי) נולד בליטא. בשנת 1912 עלה לארץ ולמד בבית המדרש למורים של "עזרה". היה פעיל במלחמת השפות, והיה מראשוני התלמידים בבית המדרש העברי למורים מייסודו של דוד ילין. בימי מלחמת העולם הראשונה גויס לצבא הטורקי ואחר כך שימש אלחוטן בצבא הגרמני. עם שובו ארצה בשנת 1919 לימד זמן מה בבתי ספר בירושלים, ואחר כך נפנה לפעילות ציבורית. בשנת 1921 יצא בשליחות ההסתדרות הציונית לאירופה. הוציא את ירחוני "החלוץ" והיה ממייסדיו ועורכי של השבועון "העתיד". היה פעיל בעיריית ירושלים בשנות העשרים. היה מנהל העיתון "דבר" ומנהל "עם עובד". 

מאיר שלי למד משפטים וקיבל רישיון לעריכת דין בשנת 1936, אך המשיך בעבודתו כעיתונאי ועורך. לאחר קום המדינה נתמנה עורך ראשי של נוסח החוק ושל "רשומות" באגף החקיקה של משרד המשפטים.

ערך ותרגם ספרים ופרסם מאמרים ורשימות (בשם מ' בוגדנובסקי או מ' בוגדן). הוא אף הוציא מילון למונחי משפט אנגלי-עברי.