שלום שפיגל

תרנ"ט–תשמ"ד, 1899–1984

  • נבחר לחבר־כבוד בב' בתמוז תשי"ט

שלום שפיגל נולד ברומניה והתחנך בווינה. בשנים 1923–1929 לימד בארץ, ואז עבר לניו־יורק. היה פרופסור לספרות העברית של ימי הביניים בבית המדרש לרבנים, ולימד שם משנת 1944 ועד למותו.

עיקר עיסוקו המדעי של ש' שפיגל היה בפיוט ובראשו בפייטן הארץ ישראלי ר' אלעזר בירבי קליר. הוא אף עסק בהיסטוריה של התרבות היהודית בתקופת המקרא ובימי הביניים וביהדות זמננו.

מפרסומיו

  • "מאגדות העקדה", בתוך ספר היובל לאלכסנדר מארכס
  • "מפתגמי העקדה", בתוך ספר היובל למרדכי מנחם קפלן
  • "אלעזר בירבי אבון בין פיוטי הקלירי", בתוך ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים
  • "אבות הפיוט – מקורות ומחקרים לתולדות הפיוט בארץ ישראל" (מבחר מעיזבונו, יצא לאחר מותו בעריכת מ"ח שמלצר)