שלמה צמח

תרמ"ו–תשל"ה, 1886–1974

  • נבחר לחבר־כבוד בד' בתמוז תשל"א

שלמה צמח, יליד פלונסק, עלה לארץ בשנת 1904 ועבד במושבות יהודה והגליל. בשנת 1905 היה ממייסדי "הפועל הצעיר". בשנת 1907 יצא ללמוד ספרות ופילוסופיה בסורבון בפאריס ובשנת 1910 סיים לימודיו בהנדסה חקלאית בנאנסי. במלחמת העולם הראשונה היה בפולין ובשנת 1918 עבר לאודסה. חזר לארץ בשנת 1921, ועסק בהדרכה חקלאית ובפעילות ספרותית. בשנת 1933 ייסד את בית הספר החקלאי כדורי והיה מנהלו עד שנת 1937.

ש' צמח השתתף בעריכת כתב העת הספרותי "מאזנים", וערך את כתב העת לביקורת הספרות "בחינות".

את סיפוריו הראשונים כתב עם עלייתו לארץ. סיפוריו כונסו בקבצים "שבעה עשר סיפורים", ו"סיפורים". צמח פרסם מאמרי ביקורת, יצא נגד "נוסח מנדלי" וכן פרסם מאמרים בחקר האסתטיקה. כתביו בתחום הביקורת כונסו בשבעה קבצים.

שלמה צמח היה חתן פרס ביאליק לספרות יפה לשנת 1944 וחתן פרס ישראל לספרות יפה לשנת תשכ"ה.