זיכרונות כרך טו, תשכ"ח

ישיבות פב–פז

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשכ"ח, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה: מונחי תרבות הגוף; יד. מכשירים, עמ' 7

הישיבה השמונים ושתיים (פב)

א. הענקת פרס זאלצמאן לשנות תשכ"ז ותשכ"ח, עמ' 11 ◆ ב. הרצאת י' אבינרי על מפעלו המחקרי "היכל המשקלים", עמ' 13 ◆ ג. מונחי תרבות הגוף: יד. מכשירים, עמ' 16 ◆ ד. כללים בנטיית השם, החולם, עמ' 21 ◆ ה. שונות, עמ' 26

הישיבה השמונים ושלוש (פג)

א. דברי אזכרה למ"צ סגל ז"ל, עמ' 27 ◆ ב. דו"ח של המזכירות המדעית לשנת תשכ"ז ותכנית העבודה לשנת תשכ"ח, עמ' 30 ◆ המלה "יישוּם", עמ' 34 ◆ ג. מונחי הימאות, יב-יג, עמ' 40 ◆ ד. כללים בנטיית השם, החולם, עמ' 40 ◆ ה. אישור התקציב לשנת 1969-1968

הישיבה השמונים וארבע (פד)

א. הודעה על פרישת י' אפרת, עמ' 48 ◆ ב. אישור מונחי הימאות, א'-ג', עמ' 48 ◆ ג. כללים בנטיית השם, החולם, עמ' 49

הצעות בענייני הכתיב, עמ' 62

הישיבה השמונים וחמש (פה)

א. סיום הדיון בהצעות הכתיב, עמ' 63 ◆ ב. הצעת החלטה על שתי דרכי כתיבה, עמ' 65

הישיבה השמונים ושש (פו)

א. בחירת חברים יועצים ◆ ב. בחירת מוסדות האקדמיה, עמ' 80

הישיבה השמונים ושבע (פז)

א. הכרזה על פרס זאלצמאן לשנת תשכ"ט, עמ' 81 ◆ ב. אישור המילון למונחי האלקטרוניקה, עמ' 81

נספחים

  • ש' אברמסון – יוֹתֶרֶת, יְתֶרֶת, עמ' 91
  • הוועדים והוועדות: המינוח, עמ' 93 ◆ הדקדוק, עמ' 95 ◆ הפרסומים, עמ' 96 ◆ פעולת המזכירות המדעית בציבור, עמ' 96