זיכרונות כרך מא–מג, תשנ"ד–תשנ"ו

ישיבות ריא–רכט

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה, עמ' 7
  • החלטות האקדמיה: א. החלטות בדקדוק, עמ' 9 ◆ ב. החלטות במינוח, עמ' 17 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 18

שנת התשנ"ד

הישיבה המאתיים ואחת עשרה (ריא)

א. ברכות ואישור זיכרונות דברים, עמ' 21 ◆ ב. דוח הנשיא, עמ' 22 ◆ ג. הכתיב – מעמדם של כללי הבררה, עמ' 27 ◆ ד. כתיב מִלָּה נָתַנּוּ, עמ' 41 ◆ ה. הפועל בגזרת הכפולים (ע"ע), עמ' 47

הישיבה המאתיים ושתים עשרה (ריב)

ישיבה חגיגית בבית נשיא המדינה

הישיבה המאתיים ושלוש עשרה (ריג)

א. דברים לזכר עלי איתן ואורי סלע ז"ל, עמ' 71 ◆ ב. ברכות, עמ' 79 ◆ ג. ענייני דקדוק: צורות, ניקוד, צירופים ומילים לועזיות, עמ' 80 ◆ ד. לב העיר – 'city', עמ' 98

הישיבה המאתיים וארבע עשרה (ריד)

א. דברים לזכר אוריה אסטרחן (אלידן) ז"ל, עמ' 99 ◆ ב. דוח הנשיא על ביקורו בלשכת חיפה ועל כנס שנערך בטוקיו, עמ' 100 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 101

הישיבה המאתיים וחמש עשרה (רטו)

א. תנחומים וברכות, עמ' 129 ◆ ב. אישור תקציב האקדמיה לשנת 1994, עמ' 129 ◆ ג. בחירת סגן הנשיא, עמ' 130 ◆ ד. בחירות לוועדים, עמ' 131 ◆ ה. הודעה על שינויים במועצת המילון ההיסטורי, עמ' 131 ◆ ו. הודעות שונות, עמ' 132

הישיבה המאתיים ושש עשרה (רטז)

א. הרצאתו של שמעון שרביט: "לשון המסגרת של ספרות השו"ת", עמ' 133 ◆ ב. אישור זיכרונות דברים, עמ' 138 ◆ ג. מונחים מתחומים שונים, עמ' 139 ◆ ד. החלטות ועדת הדקדוק בשנת התשנ"ג (המשך): מספרים; תחביר; כתיב חסר ניקוד, עמ' 147

הישיבה המאתיים ושבע עשרה (ריז)

א. הודעה על פתיחת מכון מזי"א, עמ' 157 ◆ ב. מאמר ביקורת על האקדמיה, עמ' 158 ◆ ג. פעולתה של הוועדה למעמד הלשון העברית, עמ' 160 ◆ ד. אישור מילונים (עיבוד נתונים אוטומטי, עיבוד שבבי והשחזה, בינה מלאכותית), עמ' 161 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 161 ◆ ו. המילה איבר ונטייתה, עמ' 162 ◆ ז. צירופי שמות, עמ' 166 ◆ ח. הסיומת ־יָה, עמ' 176 ◆ ט. שמות הפעולה מגזרת הכפולים, עמ' 180 ◆ י. השם פלסטין, עמ' 184

הישיבה המאתיים ושמונה עשרה (ריח)

תכניות משרד החינוך להוראה בשפה האנגלית בבתי הספר

שנת התשנ"ה

הישיבה המאתיים ותשע עשרה (ריט)

א. לזכרה של שושנה בהט ז"ל, עמ' 210 ◆ ב. נסועה, עמ' 211 ◆ ג. פלסטין (המשך הדיון), עמ' 214 ◆ ד. נטייתו של משקל פְּעָלָה, עמ' 225 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 236 ◆ ו. מילים בשימוש כללי: קַנְיוֹן, מִדְבּוּר, שְׁדֻלָּה, עמ' 237

הישיבה המאתיים ועשרים (רך)

א. דברים לזכר עזרא ציון מלמד ז"ל, עמ' 241 ◆ ב. הצגת ספרו של משה אזר תחביר לשון המשנה, עמ' 245 ◆ ג. חילוף בוועדה לבחינת המועמדים לחברות באקדמיה, עמ' 245 ◆ ד. חברים הממעטים להשתתף בעבודת האקדמיה, עמ' 246 ◆ ה. הפיקוח על הלשון ברדיו ובטלוויזיה, עמ' 246 ◆ ו. מילים בשימוש כללי, עמ' 247 ◆ ז. ענייני דקדוק: עֲבוּר ובַעֲבוּר, עמ' 265

הישיבה המאתיים עשרים ואחת (רכא)

א. דיון על סדרי העבודה של הוועדה לבחירת חברים, עמ' 269 ◆ בחירת חבר־יועץ לאקדמיה, עמ' 269

הישיבה המאה עשרים ושתיים (רכב)

א. ברכות, עמ' 270 ◆ ב. מכתבו של ראש הממשלה יצחק רבין, עמ' 270 ◆ ג. הרצאתו של ראובן שטיינר: "בחינות לשון בפירוש ליחזקאל שבמגילה העברית הביזנטינית", עמ' 271 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 271 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 291

הישיבה המאה עשרים ושלוש (רכג)

א. ביקורו של מנכ"ל משרד החינוך באקדמיה, עמ' 294 ◆ ב. מילים בשימוש כללי: AIDS ,accountability, עמ' 295 ◆ ג. ענייני דקדוק: יידוע בשמות צמחים, עמ' 305

הישיבה המאתיים עשרים וארבע (רכד)

א. דברים לזכר אפרים ברוידא ז"ל, עמ' 310 ◆ ב. הרצאתו של יעקב בן־טולילה: "היש חוק בגד(כפת) טבעי בעברית הישראלית?", עמ' 313 ◆ ג. הודעה על הפיקוח הלשוני בערוץ 2, עמ' 313 ◆ ד. הצורות פלשתינאי ופלסטיני (דיון חוזר), עמ' 314 ◆ ה. מונחי הבנקאות ושוק ההון – אישור הפרק הראשון, עמ' 319 ◆ ו. יידוע צירופים מסוג 'יושב ראש' (דיון חוזר), עמ' 323 ◆ ז. אישור פרקים מן התקן הישראלי בעיבוד נתונים, עמ' 328

שנת התשנ"ו

הישיבה המאתיים עשרים וחמש (רכה)

א. דברים לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, עמ' 329 ◆ ב. דברים לזכר ט' כרמי ז"ל, עמ' 330 ◆ ג. ועדה לבחירת חברים חדשים לאקדמיה, עמ' 334 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 335 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 354

הישיבה המאתיים עשרים ושש (רכו)

בחירת חברים חדשים, עמ' 357

הישיבה המאתיים עשרים ושבע (רכז)

א. ברכות לחברים החדשים, עמ' 358 ◆ ב. דברים לזכר ראובן סיוון ז"ל, עמ' 358 ◆ ג. ברכה לנשיא המדינה עזר ויצמן, עמ' 361 ◆ ד. מילים בשימוש כללי מתחום הסוציולוגיה, עמ' 361 ◆ ה. כללי התעתיק מכתב עברי לכתב לטיני, עמ' 370

הישיבה המאתיים עשרים ושמונה (רכח)

א. ברכות, עמ' 390 ◆ ב. הרצאתה של שלומית שרייבום־שבטיאל: "מסורת מול שינוי בעבודת האקדמיה ללשון הערבית בקאהיר", עמ' 391 ◆ ג. אישור הצעת התקציב לשנת 1996, עמ' 397 ◆ ד. נטיית הפועל: גזרת ל"י; צורות סביל בגזרת ע"ע; צורות הציווי של יָצַר, יָצַק, עמ' 400 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 423

הישיבה המאתיים עשרים ותשע (רכט)

דיון במעמדה של הלשון העברית, עמ' 414

נספחים

  • דוח המזכירות המדעית לשנים התשנ"ד-התשנ"ו: א. פעולות האקדמיה, עמ' 425 ◆ ב. פעולות המזכירות המדעית, עמ' 426 ◆ ג. הוועדים והוועדות
  • דוח לשכת חיפה (הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה) לשנים התשנ"ד-התשנ"ו, עמ' 435
  • דוח מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית לשנים התשנ"ד-התשנ"ו: א. מדור הספרות העתיקה, עמ' 440 ◆ ב. מדור הספרות החדשה, עמ' 443 ◆ ג. מדור המיכון וההוצאה לאור, עמ' 445
  • דוח מכון מזי"א לתולדות תחיית הלשון העברית, עמ' 447
  • הצעת התקציב לשנת 1994, עמ' 449 ◆ הצעת התקציב לשנת 1995, עמ' 451 ◆ הצעת התקציב לשנת 1996, עמ' 453