זיכרונות כרך מד–מו, תשנ"ז–תשנ"ט

ישיבות רל–רמח

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה, עמ' 7
  • החלטות האקדמיה: א. החלטות בדקדוק, עמ' 9 ◆ ב. החלטות במינוח, עמ' 22 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 24

שנת התשנ"ז

הישיבה המאתיים ושלושים (רל)

א. דברים לזכר יגאל ינאי ז"ל, עמ' 28 ◆ ב. ברכות ואישור זיכרונות האקדמיה, עמ' 30 ◆ ג. בחירת ועדה לבחינת סגולות מועמדים לאקדמיה, עמ' 31 ◆ ד. ניקוד ה"א הידיעה ומילת השאלה 'מה', עמ' 31 ◆ ה. צורת הבינוני של גָּבַהּ, עמ' 40 ◆ ו. ניקוד השמות מטס, משט ומטח, עמ' 43 ◆ ז. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 44 ◆ ח. מילים בשימוש כללי, עמ' 46

הישיבה המאתיים שלושים ואחת (רלא)

א. הודעה וברכות, עמ' 49 ◆ ב. מילים בשימוש כללי, עמ' 50 ◆ ג. מונחי הדיפלומטיה ואישור המילון למונחי הדיפלומטיה, עמ' 60 ◆ ד. מונח ממונחי הבנקאות ושוק ההון, עמ' 64

הישיבה המאתיים שלושים ושתיים (רלב)

א. תנחומים, עמ' 66 ◆ ב. אישור תקציב האקדמיה לשנת 1997, עמ' 66 ◆ ג. בחירת חברים חדשים, עמ' 69 ◆ ד. בחירות לוועדים, עמ' 69

הישיבה המאתיים שלושים ושלוש (רלג)

א. ברכות, עמ' 70 ◆ ב. הרצאת שמעון זנדבנק "המתרגם כמי שאינו יכול, המתרגם כמי שמוכרח", עמ' 70 ◆ ג. מונחי משפט: הֲמָתָה בְּדָם קַר, הַחְדָּלָה, סוּבּ־יוּדִיצֶה; אישור מונחי הדין הפלילי, עמ' 76 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 85

הישיבה המאתיים שלושים וארבע (רלד)

א. תנחומים: דוד שחר ז"ל; דברים לזכר חיים רבין ז"ל, עמ' 91 ◆ ב. המינוח הטכנולוגי, עמ' 96

הישיבה המאתיים שלושים וחמש (רלה)

א. בחירות למנהלה ולוועדה לבחינת סגולות המועמדים לאקדמיה, עמ' 120 ◆ ב. נטיית הפועל – גזרת ל"א, עמ' 121 ◆ ג. ענייני דקדוק: רָטֹב ורָטוּב; צורת הזוגי; צורת הרבים של מכסה, עמ' 129 ◆ ד. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 133 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ' 135

הישיבה המאתיים שלושים ושש

א. בחירת נשיא האקדמיה, עמ' 142 ◆ ב. בחירת חברים חדשים, עמ' 143

שנת התשנ"ח

הישיבה המאתיים שלושים ושבע (רלז)

א. אישור הצעת התקציב של האקדמיה לשנת 1998, עמ' 145 ◆ ב. אישור זיכרונות האקדמיה, עמ' 148 ◆ ג. דין וחשבון על עבודת המזכירות המדעית, עמ' 148 ◆ ד. ענייני דקדוק: מסקנה; בדל, עמ' 156 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 160

הישיבה המאתיים שלושים ושמונה (רלח)

א. מונחים בתחבורה מסילתית ואישור מונחי התחבורה המסילתית, עמ' 165 ◆ ב. מונחים שונים: כִּמָּה, כִּמֵּת; מִפְגָּשׁ, עמ' 171 ◆ ג. אישור הודעת הוועד המשותף על מונחים שונים, עמ' 175 ◆ ד. מונחים בדיפלומטיה ואישור המילון למונחי הדיפלומטיה, עמ' 177 ◆ ה. פארק תעשייתי או תעשיון, עמ' 182

הישיבה המאתיים שלושים ותשע (רלט)

א. ארבעה כרכים בסדרה מקורות ומחקרים, עמ' 184 ◆ ב. בחירת ועדה לבחינת סגולות מועמדים לאקדמיה, עמ' 185 ◆ ג. מקרא הודעה, עמ' 185 ◆ ד. דין וחשבון על הנעשה במפעל המילון ההיסטורי, עמ' 186 ◆ ה. ענייני דקדוק: ניקוד תעוזה; צורת הנסמך של מסקנה; צורת הנפרד צֶלַע; צורת הנסמך של כֻּתֹּנֶת; נטיית פנס; ניקוד חרצן, סרעף, עמ' 193 ◆ ו. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 205

הישיבה המאתיים וארבעים (רם)

א. מונחים בתחבורה אווירית ואישור מונחי התחבורה האווירית, עמ' 211 ◆ ב. ענייני דקדוק: אשכנזי, ספרדי; מיליון, מיליארד וכד'; קיום הקמץ בנטיית משקל פַּעַל; קיום הקמץ בשמות אָמָּן, אֻמָּן, שֻׁתָּף; ניקוד אישות, עמ' 215 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 222

הישיבה המאתיים ארבעים ואחת (רמא)

חלק א: א. הצגת הטיוטה של 'החלטות האקדמיה בדקדוק' (תשי"ג-תשנ"ח), עמ' 231 ◆ ב. שינוי בכללי שמות התרכובות בכימיה אורגנית ואי־אורגנית, עמ' 236 ◆ ג. מונחים בטכנולוגיית המידע, עמ' 238 ◆ ד. גָּבֵר, שַׁלְטָנִי; כדור־עף, עמ' 241

חלק ב: ישיבה חגיגית לכבוד שנת היובל למדינה: א: הרצאת נשיא האקדמיה משה בר־אשר: "האקדמיה והלשון העברית", עמ' 244 ◆ ב. הרצאת אהרן מגד: "הספרות ותחיית הלשון העברית", עמ' 249 ◆ ג. דברי השר הרב יצחק לוי, עמ' 252

הישיבה המאתיים ארבעים ושתיים (רמב)

א. בחירת סגן נשיא האקדמיה, עמ' 255 ◆ ב. בחירת חברים חדשים, עמ' 255 ◆ ג. בחירות לוועד המינוח, עמ' 255

שנת התשנ"ט

הישיבה המאתיים ארבעים ושלוש (רמג)

א. הודעת הנשיא ובחירת ועדה לבחינת סגולות מועמדים לאקדמיה, עמ' 256 ◆ ב. שמות בעלי חיים, עמ' 257 ◆ ג. מונחים בטכנולוגיית המידע, עמ' 263 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 267

הישיבה המאתיים ארבעים וארבע (רמד)

א. ברכות ותנחומים, עמ' 274 ◆ ב. מילים בשימוש כללי, עמ' 274 ◆ ג. קיום הקמץ בנטיית משקל פַּעָל, עמ' 283 ◆ ד. הגרוניים בפועל, עמ' 286

הישיבה המאתיים ארבעים וחמש (רמה)

א. אישור תקציב האקדמיה לשנת 1999, עמ' 293 ◆ ב. בחירת חברים חדשים, עמ' 294 ◆ ג. בחירות לוועדים, עמ' 294

הישיבה המאתיים ארבעים ושש (רמו)

א. ברכות והודעה על התקציב, עמ' 295 ◆ ב. נהג, שען ודומיהם – התנועה לפני הח"ע בקמץ, עמ' 296 ◆ ג. הגרוניים בפועל, עמ' 298 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 303

הישיבה המאתיים ארבעים ושבע (רמז)

א. ישיבה מיוחדת במכון מזי"א: א. דברי פתיחה, עמ' 313 ◆ ב. מכון מזי"א, עמ' 314

הישיבה המאתיים ארבעים ושמונה (רמח)

א. הצעת האד' בן־חיים בעניין הגרוניים, עמ' 321 ◆ ב. מילים בשימוש כללי – מונחי טיפוס וגלישה, עמ' 328 ◆ ג. משקל פַּעָל, עמ' 333

נספחים

  • דוח המזכירות המדעית: א. פעולות האקדמיה, עמ' 339 ◆ ב. הוועדים והוועדות, עמ' 340 ◆ ג. פעולות המזכירות המדעית, עמ' 347
  • דוח לשכת חיפה (הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה), עמ' 351
  • דוח מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: א. מדור הספרות העתיקה, עמ' 354 ◆ ב. מדור הספרות החדשה, עמ' 356 ◆  ג. מדור המחשוב וההוצאה לאור, עמ' 357
  • דוח המכון ע"ש ד"ר אהרן מ' מזי"א לתולדות תחיית הלשון העברית, עמ' 359
  • הצעת התקציב לשנת 1997, עמ' 361 ◆ הצעת התקציב לשנת 1998, עמ' 363 ◆ הצעת התקציב לשנת 1999, עמ' 365