זיכרונות כרך מז–מט, תש"ס–תשס"ב

ישיבות רמט–רסז

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה, עמ' 7 ◆ מִנהלת האקדמיה, עמ' 9
  • החלטות האקדמיה: א. החלטות בדקדוק, עמ' 11 ◆ ב. החלטות במינוח, עמ' 28 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 29

שנת התש"ס

הישיבה המאתיים ארבעים ותשע (רמט)

א. תנחומים, עמ' 31 ◆ ב. הרצאת מנחם קיסטר "רצף ושכחה באוצר המילים של העברית הקדומה", עמ' 32 ◆ ג. הודעה, עמ' 32 ◆ ד. בחירת ועדה לבחינת סגולות מועמדים לאקדמיה, עמ' 32 ◆ ה. שמות צמחי ארץ ישראל – חלק א, עמ' 32 ◆ ו. סימני דפוס, עמ' 35 ◆ ז. דימות, עמ' 40 ◆ ח. ענייני דקדוק: המשקלים פִּעְלוֹן, פִּעָלוֹן; גוביינה; כדור רגל ודומיו, עמ' 40

הישיבה המאתיים וחמישים (רן)

א. כללי התעתיק מכתב עברי לכתב לטיני, עמ' 47 ◆ ב. הודעת יושב ראש הוועדה למילים בשימוש כללי, עמ' 62 ◆ ג. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 63

הישיבה המאתיים חמישים ואחת (רנא)

א. אישור תקציב האקדמיה לשנת 2000, עמ' 68 ◆ ב. כללי התעתיק מכתב עברי לכתב לטיני – המשך, עמ' 70

הישיבה המאתיים חמישים ושתיים (רנב)

בחירת חברים חדשים

הישיבה המאתיים חמישים ושלוש (רנג)

א. ברכות, עמ' 79 ◆ ב. מילים בשימוש כללי, עמ' 79 ◆ ג. מונחי תחבורה: תפעול ושדות תעופה, תכנון תנועה, עמ' 90 ◆ ד. ענייני דקדוק: ניקוד מילים לועזיות; צורת הזוגי; צהרון, עמ' 91 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 98

הישיבה המאתיים חמישים וארבע (רנד)

א. הרצאת אהרן ממן "לשון חז"ל במילון 'כתאב אלחאוי' לרב האיי גאון – על פי אוספי אדלר וטיילור-שכטר", עמ' 99 ◆ ב. מילים בשימוש כללי, עמ' 99 ◆ ג. מונחים שונים: מַעֲגָנָה שִׁדְרוּג, עמ' 109 ◆ ד. המשקלים פִּעְלוֹן, פעלוֹן, עמ' 110 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 114 ◆ ו. אישור זיכרונות מליאת האקדמיה לשנים התשנ"ז-התשנ"ח-התשנ"ט, עמ' 115

שנת התשס"א

הישיבה המאתיים חמישים וחמש (רנה)

א. הרצאת שולמית אליצור "הלשון כחומר ביד המשורר", עמ' 116 ◆ ב. תנחומים, עמ' 117 ◆ ג. בחירת ועדה לבחינת סגולות מועמדים לאקדמיה, עמ' 117 ◆ ד. מונחי תחבורה: תיקונים והוספות מונחי רִמְזוּר ומונחי מהירות, עמ' 117 ◆ ה. מונחי ספרנות המשמשים גם בשימוש כללי, עמ' 119 ◆ ו. מונחים שונים, עמ' 124 ◆ ז. ועדה לשינוי התקנון, עמ' 127 ◆ ח. אישור שמות סימני הדפוס, עמ' 128 ◆ ט. ענייני דקדוק: המשקלים פִּעְלוֹן, פִּעָלוֹן; מִסּוּי, עִתּוּי; עַכָּבִישׁ, עמ' 130 ◆ י. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 133

הישיבה המאתיים חמישים ושש (רנו)

א. הרצאת שלמה יזרעאל "מאגר העברית המדוברת בישראל", עמ' 137 ◆ ב. מילים בשימוש כללי, עמ' 147 ◆ ג. הוועדה למינוח טכנולוגי בחיפה, עמ' 159

הישיבה המאתיים חמישים ושבע (רנז)

א. אישור תקציב האקדמיה לשנת 2001, עמ' 158 ◆ ב. בחירת ועדים, עמ' 158 ◆ ג. בחירת חברים חדשים, עמ' 159

הישיבה המאתיים חמישים ושמונה (רנח)

א. ברכות, עמ' 160 ◆ ב. הרצאת שלמה נאה "נְוַל, צל"ל – שתי הערות לאוצר המילים של העברית והארמית", עמ' 160 ◆ ג. לשכת חיפה, עמ' 161 ◆ ד. ניקוד ו' החיבור בקמץ, עמ' 163 ◆ ה. ראשי תיבות, עמ' 167 ◆ ו. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 173

הישיבה המאתיים חמישים ותשע (רנט)

א. תנחומים וברכות, עמ' 176 ◆ ב. הרצאת אפרים חזן "לשון וסגנון בקובץ האיגרות של היעב"ץ", עמ' 176 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 177

הישיבה המאתיים ושישים (רס)

ישיבה מיוחדת במסגרת הקונגרס העולמי למדעי היהדות, עמ' 188

שנת התשס"ב

הישיבה המאתיים שישים ואחת (רסא)

א. בחירת נשיא האקדמיה, עמ' 189 ◆ ב. מעמדם של חברים שאינם פעילים באקדמיה, עמ' 190

הישיבה המאתיים שישים ושתיים (רסב)

א. דברי הערכה לפרופ' אהרן מירסקי ז"ל, עמ' 191 ◆ ב. אישור מונחי האריגה האמנותית, עמ' 196 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 198 ◆ ד. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 210

הישיבה המאתיים שישים ושלוש (רסג)

ישיבה מיוחדת לרגל שבוע התרבות: א. דברי פתיחה של נשיא האקדמיה משה בר־אשר, עמ' 214 ◆ ב. הרצאת שמעון זנדבנק "שירה ותרגום שירה: המסלולים המקבילים", עמ' 215 ◆ ג. דברי שר המדע, התרבות והספורט מתן וילנאי, עמ' 215 ◆ ד. דבר נשיא המדינה משה קצב, עמ' 216

הישיבה המאתיים שישים וארבע (רסד)

א. הרצאת אלישע קימרון "גְּדֹל הזרוע וגְבֹהַּ הקומה", עמ' 218 ◆ ב. אישור תקציב האקדמיה לשנת 2002, עמ' 218 ◆ ג. מונחי הבנקאות ושוק ההון (חלק ב) ואישור המילון, עמ' 220 ◆ ד. ענייני דקדוק: שמות המסתיימים ב־תָן; ניקוד שאלתה, עמ' 224

הישיבה המאתיים שישים וחמש (רסה)

א. הרצאת יוסף עופר "הילכו שניים יחדיו? – הפרדת הניקוד הטברני מטעמי המקרא במהלך הדורות ובעברית בת ימינו", עמ' 230 ◆ ב. תיקון תקציב האקדמיה לשנת 2002, עמ' 230 ◆ ג. ענייני דקדוק: הֲמִירוּת או הֲמָרוּת; נטיית גְּבֶרֶת, עמ' 231 ◆ ד. נטיית הפועל בגזרת הכפולים (ע"ע) ובגזרת ע"ו-ע"י, עמ' 234 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 246

הישיבה המאתיים שישים ושש (רסו)

א. הרצאת שמא יהודה פרידמן "'אור ליום פלוני' בלשון התנאים", עמ' 250 ◆ ב. אישור המהדורה החדשה של כללי נטיית השם, עמ' 250 ◆ ג. אישור הודעת ועדת הדקדוק: תיקונים והשלמות לנטיית הפועל בגזרת ע"ע ובגזרת ע"ו-ע"י; תיקונים והשלמות לכללי נטיית השם, עמ' 252 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 256

הישיבה המאתיים שישים ושבע (רסז)

א. הרצאת יאן יוסטן "לשון חיה וסגנון מקראי במגילות קומראן", עמ' 265 ◆ ב. בחירת ועדה לבחינת סגולות המועמדים לאקדמיה, עמ' 266 ◆ ג. דין וחשבון על העבודה במאגר המונחים של האקדמיה, עמ' 266 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 269 ◆ ה. אישור ההודעות למליאה: (1) מינוח – השלמות למונחי הבנקאות ושוק ההון (חלק ב); (2) דקדוק – תיקונים לכללי נטיית השם, עמ' 276

נספחים

  • דוח המזכירות המדעית: א. פעולות האקדמיה, עמ' 279 ◆  ב. הוועדים והוועדות, עמ' 279 ◆  ג. פעולות המזכירות המדעית, עמ' 286
  • דוח מפעל המילון ההיסטורי: א. מדור הספרות העתיקה וספרות ימי הביניים, עמ' 290 ◆ ב. מדור הספרות העברית החדשה, עמ' 291
  • דוח מדור המחשוב ומדור ההוצאה לאור: א. מדור המחשוב, עמ' 293 ◆ ב. מדור ההוצאה לאור, עמ' 294
  • דוח המכון ע"ש ד"ר אהרן מ' מזי"א לתולדות תחיית הלשון העברית, עמ' 295
  • הצעת התקציב לשנת 2000, עמ' 297 ◆ הצעת התקציב לשנת 2001, עמ' 299 ◆ הצעת התקציב לשנת 2002, עמ' 301