חלופה עברית לפריפריה (סיוון תשע"ו, יוני 2016)

שאלת החלופה למילה פריפריה העסיקה את הוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית של האקדמיה ללשון העברית שפעלה בשנים האחרונות באוניברסיטת בן־גוריון. המונח פריפריה משמש בהקשר הגאוגרפי ובהקשר הכלכלי־חברתי, והוא מכוון לחבלי ארץ, ליישובים ולאוכלוסייה שאינם במרכז או הרחוקים מן המרכז. מטבע הדברים הוא כלול במילון שהכינה הוועדה, וחבריה – חוקרי גאוגרפיה ואנשי האקדמיה ללשון העברית – התחבטו בשאלה מה תהיה החלופה המתאימה. ההצעה שעלתה בוועדה היא המילה שׁוּלָה, הנגזרת מן המילה שוליים – ההפך מן המרכז.

עתה הגיע מילון הגאוגרפיה שהכינה הוועדה לשולחנה של ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה. בוועדה המרכזית לא זכתה המילה שולה לתמיכת החברים, והוחלט לפנות אל הציבור בשתי בקשות: האחת להצביע בעד המילה שולה או נגדה, והשנייה להציע הצעות נוספות למילה עברית תמורת פריפריה. הציבור מוזמן להביע את דעתו במדור מן השטח באתר האקדמיה ללשון העברית. [עדכון: בעקבות רעש תקשורתי שעוררה ההצעה 'שולה' הוסר הנושא מסדר היום של האקדמיה.]

בשלל ההצעות שכבר הגיעו לאקדמיה יש מונחים שנגזרו מן המילים היקף, פאה, סְפָר, צד, פרוור, פרזות, סביב, רחוק, ירכתיים ועוד.

נוסף על הוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית פועלות באקדמיה ועדות מינוח מקצועיות בתחום המשפט, מדע המדינה, הביטוח, בריאות הציבור והאפנה. גם בוועדות אלו מתלבטים במציאת חלופות עבריות למונחים לועזיים. כך למשל הוועדה למונחי משפט דנה במונח 'פורנזי' כגון בצירוף 'ראיה פורנזית', אך לא מצאה למילה פתרון עברי. הוועדה למונחי מדע המדינה תדון בשאלה אם לקבוע חלופות עבריות למונחים אולטימטום ואמברגו. הוועדה למונחי הביטוח עסקה בשאלה אם יש לחפש חלופה לאקטואריה, ובשלב זה המונח נותר בלועזיותו. מונחים נוספים שעדיין לא נמצאה להם חלופה עברית ויידונו בוועדת המינוח המרכזית הם פטריוטיות, קוגניציה וקוגנטיבי, מנטלי ו־mind.