תגובת האקדמיה על העיסוק התקשורתי בחלופה העברית לפריפריה (סיוון תשע"ו, יוני 2016)

הצעת הוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית לתרגם את המילה פריפריה במילה שולה נדחתה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה, ונשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר מסתייג ממנה נמרצות.

האקדמיה עומדת בקשר הדוק עם הציבור ויש לה הערכה לאנשי הפריפריה, מהם באו הצעות למילים חשובות שנתקבלו.

נשיא האקדמיה הודיע שההצעה 'שולה' מוסרת לאלתר מסדר היום.

עוד אמר פרופ' בר־אשר שהוא מצר שמשרד התרבות ראה בידיעה בעיתונות פתח להצטרף למתלוננים על האקדמיה אף על פי שבמשרד יודעים היטב את דרכי עבודתה. "אל יהפכו הצעה היולית להחלטה של האקדמיה" אמר פרופ' בר־אשר.