דב ספטימוס

  • נבחר לחבר־כבוד בשנת תשע"ה

פרופ' ספטימוס הוא פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית.

תחומי מחקרו: הספרות הרבנית של ימי הביניים וספרות חז"ל.