לשון הקודש בארץ הקודש

אקדם 11, אייר תשנ"ז – מאי 1997

לקריאת המאמר

לזכרו של שמעון פרס, נשיא המדינה התשיעי, מובא כאן מאמר פרי עטו שנכתב במיוחד ל"אקדם".

לדברים נוספים לכבוד הלשון העברית שנשא שמעון פרס ראו אקדם 35 (עמ' 1, עמ' 8).