קול קורא לכינוס בנושא העברית והארמית בימי הביניים – עיונים בלשון ובחכמת הלשון