מונחי טכנולוגיית המידע שאושרו בשנת תשע"ה

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך 116- התשע"ז 2016