איך דיווחו פעם על שוד?

 

כתבה מעיתון 'החבצלת' שהתפרסמה בשנת תרס"א (1901) ובה דיווח על שוד ברכבת.DownloadPdf.pdf

 

  • מתחפשים – מחופשים, רעולי פנים
  • מסע קיטור – רכבת
  • נואיארק – ניו-יורק
  • עגלת המכונה – קטר
  • ויאסרו, ויברחו וכיו"ב – צורות מהופכות המציינות עבר על דרך לשון המקרא
  • מנהל המכונה – נהג הקטר
  • ויעמידו – עָצְרוּ
  • עגלת הפאסט – קרון הדואר
  • אוצר הברזל – כספת