השתלמות בסיסית למשפטנים שרכשו את השכלתם המשפטית בערבית, תשע"ז

מטרת ההשתלמות: להקנות למשתלמים כלים בסיסיים לניסוח בהיר ותקני של הטקסט המשפטי ולהגייתו המדויקת בעל פה.

הנחות היסוד:

  1. ניסוח בהיר וידידותי משקף חשיבה מסודרת ובהירה של המנסח;
  2. ניסוח תקני מסייע למנסח לסמן את עצמו כאדם משכיל;
  3. רבים מהטקסטים המשפטיים מיועדים להדיוטות, וראוי שהם יבינו את הטקסטים ה'מדברים' בשמם;
  4. אפשר להביע תוכן מורכב בניסוח בהיר וידידותי.

בהשתלמות עסקנו בפרקי תחביר ובפרקי דקדוק ויישמנו אותם בטקסטים משפטיים.

 תוכנית ההשתלמות

מפגש 1

8 בפברואר 2017

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

המשפט התקשורתי והבהיר

בהרצאה נסקור את התחביר העברי הסובלני להלכה ואת התחביר המשמש בפועל, נדגים משפטים בעלי מבנה מסורבל וננתח את הגורמים למבנה הזה, נציג את כללי התחביר למעשה.

ד"ר אורלי אלבק
מפגש 2

15 בפברואר

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

מבנה היחידות התחביריות בטקסט: צירופים ומשפטים ופסקות – הרצאה וסדנה

בהרצאה נכיר את דרכי הצירוף של רכיבים תחביריים ליצירת יחידות גדולות במבנה מדרגי (היררכי) ונציג את הכללים שיש להקפיד עליהם ביצירת צירופים.

ד"ר אורלי אלבק
מפגש 3

22 בפברואר

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

נושאים שונים: מילות יחס ומילות קישור, השלילה, סדר המילים – הרצאה וסדנה

 

ד"ר אורלי אלבק

 

מפגש 4

1 במארס 16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

כללי הפיסוק – הרצאה וסדנה

 

ד"ר אורלי אלבק
מפגש 5

8 במארס

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

מבוא לדקדוק העברי: הגאים, הברות, טעם, שורש, משקל, דגשים, חיטוף – הרצאה ותרגיל ד"ר

דורון יעקב

 

מפגש 6

15 במארס

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

 

מערכת הפועל: בניינים וגזרות – הרצאה ותרגיל

ד"ר

גבריאל בירנבאום

מפגש 7

22 במארס

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

נטיית השמות – הרצאה ותרגיל ד"ר גבריאל בירנבאום
מפגש 8

29 במארס

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

כללי הכתיב חסר הניקוד ד"ר אורלי אלבק
מפגש 9

5 באפריל

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

שם המספר

גלגולי ביטויים

 

 

ד"ר גבריאל בירנבאום
מפגש 10

19 באפריל

16:30 – 18:00

18:15 – 19:45

עריכת הטקסט השלם: הרצאה וסדנה

בהרצאה נעסוק בניסוח הטקסט על כל היבטיו: תכנון המסרים וחלוקה לפרקים, ניסוח משפטים צפויים בעלי מבנה ידידותי למשתמש, בחירת מונחים מדויקים, הקפדה על כללי הפיסוק וכללי הכתיב חסר הניקוד.

ד"ר אורלי אלבק