השתלמות לשיפור הניסוח לעובדי המשרד לביטחון הפנים, תשע"ז