השתלמות לשיפור הניסוח לעובדי המשרד לביטחון הפנים, תשע"ז

השתלמות בת 40 שעות בשישה מפגשים

בהשתלמות השתתפו עובדי המשרד לביטחון הפנים ונערכו בה סדנאות ותרגול מעשי בנושאים מגוונים הקשורים לעברית, ובהם כללי הכתיב וכללי הפיסוק, כלליה של מערכת שם המספר, ניסוח בהיר, שימוש במילונים.

תוכנית ההשתלמות

תאריך מרצה נושא
1 בפברואר

8:30 – 10:00

10:30 – 12:00

12:00– 12:45

12:45– 13:30

14:00– 15:15

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

המשפט התקשורתי והצפוי

כללי הכתיב חסר הניקוד

הפסקת צוהריים

תרגול

נושאים בניסוח: סוגי צירופים

7 בפברואר

8:30 – 10:00

10:30 – 12:00

12:00– 12:45

12:45– 13:30

14:00– 15:15

 

ד"ר ברק דן

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

נושאים בדקדוק הצורות (א)

נושאים בדקדוק הצורות (ב)

הפסקת צוהריים

דקדוק שם המספר (א)

דקדוק שם המספר (ב)

15 בפברואר

8:30 – 10:00

10:30 – 12:00

12:00– 12:45

12:45– 13:30

14:00– 15:15

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

נושאים בניסוח: סוגי משפטים

סדנת ניסוח

הפסקת צוהריים

כללי הפיסוק (א)

כללי הפיסוק (ב)

 

22 בפברואר

8:30 – 10:00

10:15 – 11:45

11:45– 12:30

12:30– 13:15

13:30– 14:45

ד"ר אורלי אלבק

 

נושאים בניסוח: נושאים שונים

דרכים למניעת דו־משמעות

הפסקת צוהריים

עריכת הטקסט השלם

תרגול

1 במארס

8:30 – 10:00

10:15 – 11:45

11:45– 12:30

12:30– 13:15

13:30– 14:45

 

ד"ר אורלי אלבק

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

 

היכרות עם אתרי האקדמיה

סדנת ניסוח

הפסקת צוהריים

שימוש מושכל במילונים (א)

גלגולי ביטויים

8 במארס

8:30 – 10:00

10:15 – 11:45

11:45– 12:30

12:30– 13:15

13:30– 14:45

 

ד"ר אורלי אלבק

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

סדנת ניסוח מסכמת

השפעת הלעז

הפסקת צוהריים

שימוש מושכל במילונים (ב)

עברית נכונה – האם היא קיימת?