השתלמות תעודה לעובדי רשות מקרקעי ישראל, תשע"ז

השתלמות בת 40 שעות בשישה מפגשים

תוכנית ההשתלמות:

תאריך מרצה נושא
יום א, 26 בפברואר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

המשפט התקשורתי והצפוי

הפסקה

המשפט התקשורתי והצפוי

הפסקת צוהריים

דקדוק שם המספר

הפסקה

תרגול

יום א, 5 במארס

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר ברק דן

 

 

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

נושאים בדקדוק הצורות (א)

הפסקה

נושאים בדקדוק הצורות (ב)

הפסקת צוהריים

כללי הכתיב חסר הניקוד

הפסקה

תרגול

יום א, 19 במארס

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר ברק דן

 

 

 

ד"ר אורלי אלבק

 

נושאים בדקדוק הצורות (א)

הפסקה

נושאים בדקדוק הצורות (ב)

הפסקת צוהריים

נושאים בניסוח: סוגי משפטים

הפסקה

תרגול

יום א, 2 באפריל

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

 

 

 

 

נושאים בניסוח: סוגי צירופים

הפסקה

נושאים בניסוח: נושאים שונים

הפסקת צוהריים

כללי הפיסוק

הפסקה

תרגול

יום ד, 19 באפריל

9:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00– 15:30

 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

 

 

 

 

גלגולי ביטויים

הפסקה

השפעת הלעז

הפסקת צוהריים

עברית נכונה – האם היא קיימת?

יום א, 30 באפריל

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

 

 

היכרות עם אתרי האקדמיה

הפסקה

דרכים למניעת דו-משמעות

הפסקת צוהריים

סדנת ניסוח מסכמת