דיוקן המשוררת לאה גולדברג על בול דואר ישראל

דיוקן המשוררת לאה גולדברג