עשרים וחמש שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק על בול ומעטפה דואר ישראל

עשרים וחמש שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק

תאריך הופעה: 22 ביולי 1959

המשורר והסופר חיים נחמן ביאליק, י' בטבת תרל"ג (1873) – כ"א בתמוז תרצ"ד (1934)

חבר ועד הלשון ונשיאו משנת תרפ"ד (1924).

כיתוב בבול: "ח.נ. ביאליק כ"ה שנה לפטירתו"
כיתוב על השובל: ח' נ' ביאליק תרל"ג–תרע"ד
מעצבים: מקסים וגבריאל שמיר

לעיון בדף הבול בקטלוג המקוון של התאחדות בולאי ישראל