מה פירוש המטבע ומה מקורו?

מה פירוש הביטוי? מה מקור המטבע? מה נרדף ומה מנוגד?
בחנו את ידיעותיכם בארנק המטבעות של לשוננו.

לחצו על התשובה הנכונה ותגלו אם צדקתם.

לכל הפתרונות

גרסה להדפסה

פתרונות להדפסה