טובים השניים מן האחד: לחשיבותם של צירופי מלים במילון העברי

לשוננו לעם מב, א (תשנ"א), עמ' 18–23

לקריאת המאמר

בעיני מי שאינו בלשן, עושרה של לשון נמדד במספר המילים שבה. אלא שמושגים רבים בשפה בכלל ובעברית בפרט מובעים בצירופי מילים ולא במילים יחידות. במאמר עקרוני זה ראובן מירקין מסביר את חשיבותם של צירופי המילים בלשוננו וסוקר את מקומם לצד המילים היחידות. מתי היה מורה השעות לשעון? כיצד קראו בעבר לפרפר ואיזו מילה הוצעה תמורת תרנגול הודו?

בכ' באייר תשע"ז (מאי 2017) הלך לעולמו חוקר הלשון והמילונאי פרופסור ראובן מירקין.
מירקין היה מראשוני החוקרים במפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית, והוא עבד בו ארבעים שנה. בשנת תשכ"ט (1969) מונה לראש מדור הספרות החדשה, והוא עמד בראשו עד פרישתו לגמלאות בשנת תש"ס (1999).
מחקריו של מירקין עסקו במילונאות, בחידושי מילים ובלשונם של סופרים עבריים ובראשם מנדלי ועגנון. לזכרו מתפרסם כאן מאמר פרי עטו.
יהי זכרו ברוך.