ציור של קצהו של שרוך - הכיתוב: דרוש שם עברי

אגלט (קצה השרוך) בעברית