ו' המציינת עיצור – פתרונות

 • נְוֵה מִדְבָּר: נוה מדבר / נווה מדבר
  כופלים את הווי"ו המציינת עיצור כשהיא בתוך מילה.
 • תִּקְוָה: תקוה / תקווה
  כופלים את הווי"ו המציינת עיצור כשהיא בתוך מילה.
 • חֲוָיָה: חוויה / חויה
  כופלים את הווי"ו המציינת עיצור כשהיא בתוך מילה (את היו"ד אין כופלים כי יש אחריה אם קריאה).
 • וִילוֹן: וילון / ווילון
  אין כופלים וי"ו בראש מילה.
 • וּוִילוֹן: וילון / ווילון
  כותבים שתי וי"וים כמו בכתיב המנוקד – האחת היא ו' החיבור והשנייה הווי"ו שבראש המילה (אין כופלים אותה כדי שלא ייווצר רצף של שלוש וי"וין).
 • וַעַד: ועד / וועד
  אין כופלים וי"ו בראש מילה.
 • הַוַּעַד העולמי: הועד העולמי / הוועד העולמי
  כופלים את הווי"ו באמצע מילה. לעניין זה וי"ו עיצורית לאחר אותיות מש"ה וכל"ב נחשבת וי"ו באמצע מילה.
 • תִּוּוּךְ: תיוך / תיווך
  מוסיפים יו"ד לציון תנועת i. לא מכפילים את הווי"ו העיצורית אף על פי שהיא באמצע מילה כדי שלא ייווצר רצף של שלוש וי"וין (הווי"ו השנייה מייצגת את התנועה u).
 • וָתִיק: ותיק / וותיק
  אין כופלים וי"ו בראש מילה.
 • האזרח הַוָּתִיק: האזרח הותיק / האזרח הוותיק
  כופלים את הווי"ו באמצע מילה. לעניין זה וי"ו עיצורית לאחר אותיות מש"ה וכל"ב נחשבת וי"ו באמצע מילה.
 • תִּוָּצֵר: תיוצר / תיווצר
  מוסיפים יו"ד לציון תנועת i. כופלים את הווי"ו באמצע המילה.
 • בְּוַדַּאי: בוודאי / בודאי
  כופלים את הווי"ו באמצע מילה. לעניין זה וי"ו עיצורית לאחר אותיות מש"ה וכל"ב נחשבת וי"ו באמצע מילה.
 • לִוְיָתָן: לווייתן / לוייתן / לוויתן
  כופלים את הווי"ו ואת היו"ד העיצוריות באמצע מילה.

הסברים מופיעים בכללי הכתיב חסר הניקוד.

חזרה לחידון