י' המציינת עיצור – פתרונות

 • קִרְיָה: קרייה / קריה
  אין כופלים את היו"ד כי יש אחריה אם קריאה (האות ה"א). 
 • קִרְיַת שְׁמוֹנָה: קריית שמונה / קרית שמונה
  כופלים את היו"ד כי אין לפניה או אחריה אם קריאה. 
 • עִירִיָּה: עיריה / עירייה / ערייה
  כותבים שתי יו"דים אף על פי שיש אחרי היו"ד אם קריאה, שכן היו"ד הראשונה מציינת את התנועה i והשנייה – את העיצור y.
  למעשה יש כאן רצף של חיריק מלא + העיצור y (=iriya), ואכן בניקוד באא דגש ביו"ד המציין את הצטרפות היו"ד של החיריק המלא והיו"ד העיצורית. בכתיב חסר הניקוד הרצף iya נכתב תמיד בשתי יו"דים (גם אם יש אחריו אם קריאה).
   
 • הָיְתָה: היתה / הייתה
  כופלים את היו"ד כי אין לפניה או אחריה אם קריאה. 
 • שְׁתִיַּת מַשְׁקָאוֹת: שתיית משקאות / שתית משקאות
  כופלים את היו"ד הן לפי הכלל שהרצף iya נכתב בשתי יו"דים (ראו עירייה). 
 • הוֹרַי: הוריי / הורי
  בסוף מילה היו"ד העיצורית מוכפלת. הערה: היו"ד בסיומת ay היא יו"ד עיצורית. 
 • מְצֻיָּן: מצויין / מצוין
  אין כופלים את היו"ד כי יש לפניה אם קריאה (האות ו'). 
 • מְעַנְיֵן: מעניין / מענין
  כופלים את היו"ד באמצע מילה כי אין לפניה או אחריה אם קריאה. 
 • סִפְרִיָּה: ספרייה / ספריה
  הרצף iya נכתב בשתי יו"דים בכתיב חסר הניקוד (ראו עירייה). 
 • יִשּׁוּב: ישוב / יישוב
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה i שאין אחריה שווא נח. השוו מילים אחרות מאותו משקל שבהן כותבים יו"ד אחרי פ' הפועל: דיבור, סיפור. 
 • יְבוּל: יבול / ייבול
  כותבים יו"ד אחת משום שאין כופלים יו"ד בראש מילה. 
 • יֵאוּשׁ: יאוש / ייאוש
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את תשלום הדגש (צירי שבא במקום חיריק לפני עיצור גרוני). השוו מילים אחרות מאותו משקל שבהן כותבים יו"ד אחרי פ' הפועל: תיאור (=תֵּאוּר), ביאור (=בֵּאוּר). 
 • יִפָּגֵשׁ: ייפגש / יפגש
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה i שאין אחריה שווא נח. השוו: תיפגש (תִּפָּגֵשׁ), ניפגש (נִפָּגֵשׁ). כך גם בשאר צורות העתיד של בניין נפעל. 
 • יִכְתְּבוּ: ייכתבו / יכתבו
  כותבים יו"ד אחת משום שאין כופלים יו"ד בראש מילה. את תנועת החיריק אין מציינים ביו"ד כי יש אחריה שווא נח. 
 • יִכָּתְבוּ: ייכתבו / יכתבו
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה i שאין אחריה שווא נח. השוו: תיכתבו (תִּכָּתְבוּ). וכך גם בשאר צורות העתיד של בניין נפעל. 
 • מֵאֲחוֹרַי: מאחורי / מאחוריי
  בסוף מילה היו"ד העיצורית מוכפלת. הערה: היו"ד בסיומת ay היא יו"ד עיצורית. 
 • יִתָּכֵן: ייתכן / יתכן
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה i שאין אחריה שווא נח. השוו: תיתכן (תִּתָּכֵן). כך גם בשאר צורות העתיד של בניין נפעל. 
 • מְסֻיָּם: מסוים / מסויים
  אין כופלים את היו"ד העיצורית כי יש לפניה אם קריאה (האות ו'). 
 • אֵלַי: אלי / אליי
  בסוף מילה היו"ד העיצורית מוכפלת. הערה: היו"ד בסיומת ay היא יו"ד עיצורית. 
 • חָפְשִׁיָּה: חופשיה / חופשייה / חפשיה / חפשייה
  הרצף iya נכתב בשתי יו"דים בכתיב חסר הניקוד (ראו עירייה). 
 • אָפְיָהּ: אופיה / אופייה
  כופלים את היו"ד שכן אין אחריה אם קריאה (ה"א במפיק היא ה"א עיצורית). 
 • דִּיּוּן: דיון / דייון
  אין כופלים את היו"ד העיצורית כי יש אחריה אם קריאה. אין מוסיפים יו"ד לציון תנועת חיריק. 
 • שְׁמֵימִי: שמימי / שמיימי
  אין כופלים את היו"ד כי היא איננה עיצורית (בצירי מלא היו"ד אינה נחשבת לעיצור, ולכן גם אין מנקדים אותה בשווא. להרחבה). 
 • שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה: שתים עשרה / שתיים עשרה
  אין כופלים את היו"ד כי היא איננה עיצורית (בצירי מלא היו"ד אינה נחשבת לעיצור, ולכן גם אין מנקדים אותה בשווא. להרחבה). 
 • יַלְדֵּי תנובה: ילדי תנובה / ילדיי תנובה
  אין כופלים את היו"ד כי היא איננה עיצורית (בצירי מלא היו"ד אינה נחשבת לעיצור, ולכן גם אין מנקדים אותה בשווא. להרחבה). 

הסברים מופיעים בכללי הכתיב חסר הניקוד.

חזרה לחידון