שורה של מספרים - איך נכון לומר את המספר?

חידון איך נכון לומר את המספר – פתרונות

1. רווחי החברה גדלו פי 4.

תשובה: רווחי החברה גדלו פי ארבעה.
בספרי הדקדוק ובספרי תקנת הלשון מקובל שצורת שם המספר אחרי 'פי' היא בזכר: פי שניים, פי שלושה, פי ארבעה. המלצה זו היא על פי הצירוף המקראי פִּי שְׁנַיִם (דברים יז, ו ועוד), אם כי לא ברור אם הביטוי בן ימינו והביטוי המקראי אומנם מציינים את אותו הדבר.

2. בשבילי תמיד תהיה מספר 1!

תשובה: בשבילי תמיד תהיה מספר אחת!
מספר אחת – מדובר במספר סתמי ולא בספִירה, ומספר סתמי יבוא תמיד בנקבה.

3. ראינו דירת ½3 חדרים נחמדה.

תשובה: ראינו דירת שלושה חדרים וחצי / ראינו דירת שלושה וחצי חדרים – ראו סעיף 5 בהחלטה נפרד או נסמך במספר המונה.

4. קבענו לדבר שוב ב־1 בחודש.

תשובה: קבענו לדבר שוב באחד בחודש. ראו בתשובה תאריך בחודש.

5. 3/4 מן החניכים נרשמו למסע.

תשובה: שלושה רבעים מן החניכים נרשמו למסע.
הניסוח הנפוץ "שלושת רבעי" מתאים רק במבנה סמיכות, למשל "שלושת רבעי הכיתה".

6. פתרתי עד כה 2/3 מן השאלות.

תשובה: פתרתי עד כה שני שלישים מן השאלות.
הניסוח הנפוץ "שני שליש" נחשב לא תקני, משום שרק כאשר שם המספר גבוה מ־10 השם הנמנה יכול לבוא גם ביחיד. להרחבה: עשרים שקל או עשרים שקלים.

7. הערב אתחיל לקרוא את פרק 15.

תשובה: חמש עשרה
מספר סתמי, כמו פרק שלוש, פרק שמונה. לחלופין אפשר לומר ביידוע "אתחיל לקרוא את הפרק החמישה עשר" (כמו "את הפרק הראשון").

8. המפעל מייצר 17,500 מכוניות בשנה.

תשובה: המפעל מייצר שבעה עשר אלף וחמש מאות מכוניות בשנה.
המספר 17 מונה את האלפים, והמילה 'אלף' מינה זכר.

9. מכרנו כבר 18,215 עותקים.

תשובה: מכרנו כבר שמונה עשר אלף (ו)מאתיים וחמישה עשר עותקים.
המספר 18 מונה את האלפים, והמילה 'אלף' מינה זכר. לפני הרכיב האחרון תבוא ו', ואילו לפניי הרכיבים האחרים הוספתה היא רשות.

10. המבחן יהיה ב־23 בינואר.

תשובה: המבחן יהיה בעשרים ושלושה בינואר.
להרחבה: תאריך בחודש.

חזרה לחידון